GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

1911-1912 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 10

Bekijk het origineel

Bladeren

1911-1912 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 10

2 minuten leestijd

2 ziekten in het zoo juist bedoelde tijdvak ons leert kennen. Het is duidelijk dat uit dit werk bij nadere studie zeer veel geput zal kunnen worden. In de tweede plaats wensch ik gewag te maken van het feit dat in den aanvang van 1911 het derde en laatste deel verscheen van de Uitkomsten der 9'''^ 1 O-jaarlij ksche volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op 31 December 1909. In de drie deelen, welke verschenen, is een schat van gegevens neergelegd, welke ons veel licht zullen kunnen verschaffen omtrent den toestand van de bevolking van ons land. Eén der cijfers in de „Uitkomsten der 9'''^ tienjaarlijksche volkstelling" heeft in breeden kring de aandacht getrokken; ik bedoel het totaalcijfer van hen, die opgegeven hebben tot geen kerkelijke gezindte te behooren. Terwijl het totaalcijfer op 31 December 1879 bedroeg: 12253, in 1889: 66085, in 1899: 115179,was thans het totaal: 290960. Uitteraard heeft deze snelle stijging in verschillende kringen zeer verschillende gewaarwordingen doen ontstaan ; zij is eenerzijds als een droevig teeken des tijds beschouwd, aan den anderen kant met vreugde begroet. Dit laatste is inzonderheid geschied door een der voormannen onder hen, die niet tot eene kerkelijke gezindte behooren. Ik bedoel Mr. S. VAN HOUTEN. In zijn Staatkundigen Brief van 18 November 1911, welke schier geheel aan dit onderwerp is gewijd, liet hij zich als volgt uit: „Volgens een bericht in de dagbladen is het aantal der niet tot een kerkgenootschap behoorenden in de tien jaren 1900—1910 van 11.500 tot 290.000 gestegen. Ik kan dit niet anders dan als een zeer verblijdend teeken des tijds beschouwen, nu geen enkel kerkgenootschap nog in de plaats van geloofseento'üf geloofsvrijheid tot grondslag aanneemt. Welke beteekenis deze toeneming als ethisch-sociaal feit heeft, kan niet met juistheid worden beoordeeld, maar het maakt zeker uit dit oogpunt geen ongunstigen indruk, dat volgens de gerechtelijke statistiek dit onkerkgenootschappelijk deel der bevolking in de verschillende Rijks- tucht- en werkinrichtingen slecht vertegenwoordigd is. Terwijl het einde 1909 bijna 5 "/o der bevolking uitmaakt, bevonden zich volgens de laatste gerechtelijke statistiek (1908) in de gewone strafgevangenissen van deze categorie 40 op 10052 (0.4 7o).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1912

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap | 174 Pagina's

1911-1912 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 10

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1912

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap | 174 Pagina's

Bladeren