GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 98

Bekijk het origineel

1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 98

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

NOTULEN der Vergadering gehouden op Zaterdag Z3 Maart 1946, des namiddags Z uur, in het American Hotel te Amsterdam. Deze vergadering wordt geopend door den Voorzitter, D r J. F . Reitsma, met gebed en de voorlezing van 1 Cor. : 2. In zijn openingswoord herdenkt hij de leden, die in den strijd voor het vaderland gevallen zijn. O p voorstel van D r H e k m a n w o r d t besloten een tweetal leden op grond van hun onvaderlandslievende houding in den bezettingstijd, de H . H . D r S. T . Heidema en C. G. J. Keulemans, van het lidmaatschap vervallen te verklaren en hun hiervan schriftelijk kennis te geven. Als nieuwe leden w o r d e n hierna gekozen de H . H . J. A. Bos, keel-, neus- en oorarts te Rotterdam, H . H . Felderhof, arts te Rotterdam, J. H . de W a a l Malefijt, arts te Bolnes, D r R. G. Ziedses des Plantes, Neuroloog Röntgenoloog te Rotterdam, G. J. de Vries, arts te V o o r b u r g en de tandartsen A. E. M . Aldus te Zeist, L. }. Bernard te Schiedam, A. Jongsma te Bafendrecht, A. J. H e n d r i k s te Dordrecht, H . C. Kranenburg te R o t t e r d a m - Z u i d , T . Hoeksema te Groningen, L. M . van Rossen te Rotterdam, K. V e r hoeven te V o o r b u r g , J. P . M . Steinmetz te 's-Gravenhage, W . L. van Andel te Utrecht, J. Linzel te Hilversum. D e Voorzitter spreekt een woord van welkom tot de aanwezige, nieuwe leden, inzonderheid tot de tandartsen, die zich bij onze Vereeniging hebben aangesloten en een nieuwe tandheelkundige sectie zullen vormen. Hij deelt mede, dat het Bestuur heeft overwogen, w a t voor de toekomst noodig zal zijn om onze Vereeniging meer dan tot nu toe aan h a a r doel te doen beantwoorden. Voorgesteld wordt : l o . het benoemen van een commissie uit Bestuur en leden om de werkwijze der Vereeniging en van het O r g a a n te bezien, om op de volgende vergadering voorstellen d i e n a a n g a a n d e te doen; 2o. de voorbereiding van een Congres, te houden in het najaar 1946, bij voorkeur in de herfstvacantie der leeraren, ter gelegenheid van het gouden jubileum der Vereeniging. In deze commissie worden benoemd de Secretaris en Penningmeester van het Bestuur en de H . H . H e k m a n . H o o y k a a s en Lindeboom, terwijl op voorstel van D r Bakker nog een der leden uit het N o o r d e n des lands zal worden uitgenoodigd. D r H e k m a n licht nader toe de overwegingen van het bestuur der medische sectie, w a a r d o o r de arbeid van deze sectie in de oorlogsjaren is stilgezet. M e n w a s niet zeker van de betrouwbaarheid van sommige leden, die de nieuwe richting w a r e n toegedaan. W a t betreft het niet actief deelnemen van onze Vereeniging in den verzetsstrijd der artsen, dit w e r d niet noodig geacht, omdat het Medisch Contact, waartoe ook personen van positief Christelijke levensopvatting behoorden, goede leiding aan het verzet heeft gegeven. Afzonderlijk optreden als Christelijke

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1946

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap | 248 Pagina's

1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 98

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1946

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap | 248 Pagina's