GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 10

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 10

Rede bij de 54ste herdenking van de stichting der Vrije Universiteit te Amsterdam

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

2

hun deel ontvingen ^ waar bovendien de motiveering op bijna groteske wijze zelf de weerlegging inhield, en blijkbaar alleen, als vaker, de voorlichting gefaald had. Ook geen gebondenheid aan veel en lang in het openbaar ver* kondigde meeningen, op den duur zoo licht tot onuitroeibare vóóroordeelen verstijvend, behoeft ons het vrije uitzicht te be« lemmeren; wij vielen de gemeenschap nooit lastig met onze ge* dachten omtrent de onstuimig en hardnekkig geëischte „vereen? voudigingen" van de schrijftaal; en er naar gevraagd, verbeurden wij, reeds heel lang geleden, eerst het vertrouwen bij den groot* sten tegenstander, en jaren later, naar het schijnt, alle crediet bij den geestdriftigsten voorvechter. Wij hadden aan beiden open* hartig verklaard, dat wij in het heerschende stelsel bestaande ge* breken niet konden en wilden loochenen, maar anderzijds het nieuwe, ondanks een enkel ding, dat niet zoo verwerpelijk scheen, om de vele onpractische en te radicale trekken en veel meer nog om den onwaarachtigen hoofdregel onaannemelijk achtten. Bij telkens nieuwe overweging versterkte en verdiepte zich ons ge* voelen, dat deze beweging — die thans zoo plotseling schijnt te triomfeeren — in haar leering en methoden niet strookt met wijze levenspractijk, goeden historischen zin en juiste taalbeschouwing; en strijdig is in haar beginselen en bedoelingen met de christelijke wereldbeschouwing, die zich grondt op de Heilige Schrift ^ Dat zij daarom kunst en wetenschap, kerkelijk, staatkundig en maat* schappelijk leven, volksopvoeding en volkscultuur met groote schade bedreigt. En het heeft ons dan ook hartelijk verheugd, dat de Senaat der Vrije Universiteit met eenparige stemmen besloot, toen het nog tijd was, aan den Minister zijn ernstige bezwaren bekend te maken tegen de voorstellen en plannen met betrekking tot de schrijfwijze der Nederlandsche taal *. Het adres mocht niet baten, maar vond niettemin in het land veel hartelijke instem* ming °. Ook heftig verzet. „Men moet maar durven", begon een van bevriende zijde tot mij komende uitdaging om persoonlijk tegen de strijdbare helden van Kollewijn in het krijt te treden, met de eerlijke voorspelling van een smadelijke nederlaag daarbij °.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 20 oktober 1934

Rectorale redes | 142 Pagina's

Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 10

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 20 oktober 1934

Rectorale redes | 142 Pagina's