GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Galilea genezen.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Galilea genezen.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

En Jezus omging geheel Galilea, predikende het evangelie des fconinkrijks en genezende alle ziekte en alle kwaal onder het volk. Matth. 4:23.

Prediken is in het koninkrijk der hemelen altijd doen. Als God Zij'n Woord op. aarde zendt, werkt dat Woord-ook. Diaarom is ook de prediking van Christus niet alleen een aankondiging van de komst van het koninkrijk der hemelen, maar door dat Woord van Christus' predikenden mond komt dat koninkrijk ook zelf.

Het wonderteeken, dat de prediking van den Christus vergezelt, is dan ook niet ©en los toe^ voegsel bij Zijn Woord, het is geen opsiersel, dat erbij' komt, maar da, t ook ervan gescheiden kan worden; neen: het is veeleer een o.n der doel van Christus' prediking. In den Christus, die Gaililea's steden doortrekt, worden de krachten der toekomende eeuw openbaar. Diaarom komt Hij' tot de menschen, om in hen de werken van den Satan te verbreken. En Israël mag daarbij' zien, dat Chris, tus niet den halven, doch den geheel en mensch zoekt. Door zijn prediking geneest Hij de zielen; doch zie nu óók, hoe Zijn hand zich strekt over verwrongen ledematen, en over ontstoken oogen en over gekromde vingers en over etterende wonden. Hij wil zeggen tot zijn volk: hier is uw Heilaiid, en uw heelmeester wil hij zijn; heelmeester niet alleen van Uw ziel maar evenzeer van Uw lichaam. Want zonde is wel geen ziekte, doch ziekte is toch uit zonde. In mijn koninkrijk breek ik al de werken van Satan: ik verteer de zonde en daarom ook de ziekte.

Wat kan dit evangelie ons pjjin doen, als wij het oppervlakkig lezen! Predik aan het ziekbed van den geloovigen mensch van dézen tijd deze boodschap in al haar aanschouwelijkheid, — en ge verneemt de vraag: waarom die Galileeërs wèl, en waarom ik niet? Is hier de Christus wel?

Maar kom dan weder tot die zieken, en zeg hui|' hier is de Christus; en indien gij gelooft, Hij i^ meer voor u dan voor de burgers van Galilea. TO'Si Christus Galilea doortrok, kon Hij slechts bij één tegelijk zijn; maar nu is Hij met zijn geiiade overal tegelijk, w^aar de Geest in zielen zucht tot God' Toen Hij 'Galilea's zieken genaiS, moest zijn eigen

vleesch nog gekerfd en doorvvond worden tot den dood des kruises; maar nu heeft Hij: zichzelf genezen van de doodelij'ke wonde en heeft ons vleesch, ons zieke vleesch, in den hemel als kostelijk pand meegenomen. Wat Hij te Galilea deed, was slechts een bestrijding van den Satan op het terrein, dat deze in die dagen zich had gekozen: wa, nt de Satan had er toen duizenden lichamelijk gebonden. Maar nu zijn aan het kruis Satans werken geheel verbroken. Nu is meer dan toen. En Galilea's genezenen zi-jn immers weer gestorven? Slechts wie onder hen de ziel lieten genezen, zijn van den tweeden dood niet beschadigd. Zoo is al wat God aan uw lichaam doet tot Uw behoud én gi| wordt geheel genezen, nu reeds, indien uw ziel gelooft in den Zoon Gods. Want die overwint, wordt van den tweeden dood niet beschadigd. In Galilea maakte Christus plaats voor het koninkrij'k der hemelen; en doet Hij dat ook niet bij u, gij kleingeloovige? Die in Galilea den dood slechts terugwierp, heeft hem op Golgotha verslagen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 juli 1925

De Reformatie | 8 Pagina's

Galilea genezen.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 juli 1925

De Reformatie | 8 Pagina's