GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

GEREFORMEERDE KERKEN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

GEREFORMEERDE KERKEN.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Tweetal te: Gameren; W. G.. Boveiidorp, coml. Ie Bi-uininen en F. A. Hofman, caiid. te Kampen.

Beroepen te: Amsterdam (voor de Zending onder de Joden): C. Kapteijn Dzn te Moerdijk. Genemuiden: F. A. Itofmaji, cand. Ie Kampen. Den Haag-Oost (vac. J. Diouma): S. G. de Graaf te Arasterdam. Haulerwjjk en Ambl-VoUenhoAre (A): F. J. Scholten, cand.

te Almelo. Reitsum: J. Schelhaas te ïzummarum. Sassenheim: W. H. den iHontina Jr Ie Huizunï bij Leeuwarden.

Aangenomen naar: Amsterdam (voor de Zending ouder de Joden): C. Kapteijn Dzn te Moerdijk. Spijkenisse: J. Oussoren, cand. te Woerden. Utrecht (vac. J. C. Rnlhnann): W. Veder te Waddiilxveen.

Bedankt voor: Scharendijke, Tienlioven (IJ.), Waardhuizen en Westbroek: J. Oussoren. cand. te Woerden.

Intrede te: Jmuiden: . J. v. d. ifeuleu, cand. Tekst .Joh. 1 : 291).

Emeritaat. Ds C. L. F. van Schelven, predikani; der Geref. Kerk van Wageningen, werd door de Classis Arnhem eervol emeritaat verleend na ruim 43-jarigen dienst.

— Ds W. Breukelaar, predikant der Geref. Kerk van Zaandam, werd op zijn verzoek tegen 1 April a.s. op de meest eervolle wijze emeritaat verleend.

— Ds W. Goedhuys, predikant der Geref. Kerk te Eestrum, werd op zijn hernieuwde aanvrage om gezondheidsredenen door de Classis Kolhim een-ol emeritaat verleend met ingang van 1 April a.s.

Ds J. F. Col on b r and e r. De Geref. Kerk van Appingedam deelt mee, dat de verloftijd van Ds J. F. Colenbrander, miss. • predikant te Melolo, 30 April a.s. eindigt. Met de Zendingsdeputaten voor Soemba zal zij den datum bepalen, waarop Ds C. van zijn missionairen arbeid zal worden ontheven en van de Kerk van Appingedam afscheid nemen.

Candidateix tot den H. Dienst. - -Door de Classis Drachten werd peremptoir geëxamineerd en toegelaten tot de l)odieining des Woords en der Sacramenten in de Geref. Kerken de heer D. Biroer Jr., Theol. cand. te Andijk-Oost. beroepen predikant te Surhuisterveen.

— Door de Classis Assen is na praoparatoir exame» met algemeene stemmen toegelaten om te staan naar de bediening des Woords en beroepbaar verklaard in de Geref. Kerlceni de lieer L. Tiesinga, Theol. cand. aan de VrtJe Universiteit te xVmsterdani, wonende te Appelscha (Fr.). Gaarne wil hij des Zondags de Kerken dienen en na 1 April D. V. een eventueel beroep in overweging nemen.

Do heer G. Smeenk, Eusebiusplein 16 te Arnhem, Theol, cand. van de Vrije Universiteit, te Amsterdam, zal na 1 Maart a.s. gaarne een e.v. beroep uit de Geref. Kerken in overweging nemen. '

Cand. W. F. M. Lindeboom. 1 Januari j.l. heeft cand. W. F. M. Linideboom zijn werkzaamheden als hulpprediker bij de Geref. Kerk van Amsterdajit Noord aangevangen. HiJ zal nu, te Ijeizinnen a.s. Zondagmorgen in de Mospleinkerk, voortaan ook drie Zondagen, per maand preeken. Cand. Lindeboom, wiens nieuwe adres is Meeuwenlaan 118a, Amsterdam-Noord, blijft intusschen gaarne bereid op do overige Zondagen vacante Kerken te dienen.

K e r k e 1 ij k j u 1> i 1 e u m. Naar men mededeelt, hoopt de Geref. Kerk van Bolnes, op 6 Maart a.s., in een iubileurt7..samenk& mis. te gedenken, hoe zij vóór 50 jaren werd geïnstitueerd. Eigenlijk was 10 December j.l. de jubilemn-dag, doch de herdenking werd uitgesteld tot na de ingebruikneming van het nieuvve kerborgel, waarvoor de Gemeente de gelden als dankoffer bijeenbracht. De vroegere predikanten der Gemeente hopen aanwezig te zijn

Kerkgebouwen. Te Honselersdijk neemt het ledental der Geref. Kjrk dermate toe, dat in weerwil van de onlangs aangebrachte galerij, het bestaande kerkgebouw binnen afzienbaren tijd zal moeten worden vergroot.

A V o n d m a a 1 s b e d i e n i ai g. Te Amsterdam is, naar de „Stand." meldt, de Kerkeraad der Geref. Kerken teruggekomen op zijn besluit inzake de bediening vaji het H. Avondmaal in het Tehuis voor Ouden van Dagen. Er zal geen H. Avondmaal in deze inrichting worden ingesteld gehoord de bezwaren hiertegen ingebracht.

Ds A. van der Vegt. Naar wij vernemen, is Ds A. van der Vegt, predikant bij de Geref. Kerk te Strijen, reeds weken ongesteld, en zal liiji op medisch advies nog eenigeU' tijd rust moeten nemen. De catechisaties zullen in dien tijd worden waargenomen door Ds J. P. C. ten Brink, van Westmaas.

„GEREF. KERKEN IN HERSTELD VERBAND".

Bedankt voor: Anisterdam-Z. (vac. J. J. Buskes): G. W. v. Deth te Zaandam.

CHR. GEREFORMEERDE KERK.

Tweetal te: Rijnsburg: S. v. d. Molem te Lisse enG. Salomons te Ainers. foort.

Beroepen te: Den Helder: M. iHoltrop te Franeker. Kampen: W. Bijleveld te Haarlem-Cent nun. Onstwedde: L. Baas te Teuge bij Twelto. Sneek: A. M. Berldioff te Amslerdam-Wcst.

Bedankt voor: xlalten: J. Tolsma te Zaamslag. Broek onder Akkerwoude: A. Zwiep te Zeist. Dordrecht: W. Kremer te Kornhom. Maarssen: J. Jongeleen te Hilversum. Rotterdam-Zuid: W. Bijleveld te Haarlran.

NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK.

D r i e t a I te: Charlois (vac. D. A. v. Haselen): W. S. v. Leeuwen te Velzen, J. F. K. Mantz te Wolfaartsdijk en D. Tromp te Heerlen.

B e r o e p 6 n te: Appelscha: J. M. Snethlage, cand. te Spaarndam. Den Haag (vac. A. J. A. Vermeer): A. K. Straatsni: i le Zandvoort. Den Haag (vac. Dr Joh. de Groot): W. J. de Wilde te Reitsiun. Den Haag (vac. W. L. Welter): L. J. v. JjCeuwen le Haarlem. Hempens en Teems: B.. ter Haar Dzn te Groenlo. De Lier (toez.): F. J. Berkel te Schoonebeek. Oudega (H. 0. N.): D. J. v. Dtijk te Zuidwolde (Dr.) Watergraafsmeer: WÏ. J. de Wilde te Reitsum: Wichmond: H. C. Valeton, cand .te Rilthoven.

Aangenomen naar: Gorinchem: C. de Jongh te Enldiuizen. Hoogersmilde: H. J. Bouwers, cand. te Groningen. Kerk-Driel (toez.): W. R. Eoerendans te Harmelen. St Johannesga: J. J, v. d. Berg te Paesens. Vleuten (Ü.): J. H. Ch. Israël te Asch (G.). Westzaan: J. K. v. d. Brink te Tricht.

Bedankt voor: Brandwijk: J. J. Timmer te Ermelo. Ee bij Dokkum (toez.): A. W. Feenstra le LoUum. Giessendam-Nederhardinxveld: W. L. Mulder te Voorthuizeo. Kralingen (vac. J. P. v. Melle): J. C. Wolthers te Onstwedde. Lathum c.a.: H. C. Valeton, cand. te Biltlioveu'. Nieuw-Beyerland: G. C. Severijn te Waarder bij Woerden. Ooltgensplaat: A. Dekker te Bleiswijk. Oudewater (toez.) en Hoogeveen: I. Kievil te Baarn. Parrega: F. G. v. Binsbergen te Haamslede (Z). Ter Aar (Z. H.): J. Enkelaar te Ouderkerk a. d. IJssel. Wapenveld: Ph. J. Vreugdenhil te Gorinchem.

Overleden:26 Febr.: . de Baan, pred. te Boxmeer, 48 jaar.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 maart 1929

De Reformatie | 8 Pagina's

GEREFORMEERDE KERKEN.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 maart 1929

De Reformatie | 8 Pagina's