GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

GEREFORMEERDE KERKEN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

GEREFORMEERDE KERKEN.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Beroepen te: Diemen: Cand. M. W. J. C. de Kluis te Utrecht. Groningen: K. Sietsma te Eindhoven. Kampen: J. Overduin te Sleen. Ouderkerk a. d. Amstel: Cand. A. C. van Nood, hulppred. te

Arnhem. Tijnje: H. Vos Rz. te Hoogeveen.

Aangenomen naar: Hilversum: H. v. d. Elskamp te Groningen.

Intrede te: ampen: . de Waard. Tekst: em. 10:6—8.

Theologische School te Kampen. Naar wij vernemen, vergadert Vrijdag 31 Maart a.s. het Curatorium der Theol. School te Kampen voor het opmaken van een voordracht aan de komende Generale Synode der Geref. Kerken te Middelburg, voor de benoeming van twee hoogleeraren, n.l. in de vacature wijlen Prof. Dr H. Bouwman en de vacature-Prof. Dr A. G. Honig.

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK.

Beroepen te: 's-Gravenzande: L. S. den Boer te Leerdam.

Bedankt voor: Baarn: L. S. den Boer te Leerdam. Enschede: J. Hovius te Nieuwe-Pekela.

GEREFORMEERDE GEMEENTEN.

Beroepen te: Rijssen: M. Heikoop te Utrecht.

Bedankt voor: 'Leiden: A. de Blois te Dirksland.

NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK.

Beroepen te: Appeltern en te Giessen-Oudkerk: Cand. Joh. Bronsgeest te Leiden. Dussen: J. J. v. d. Berg te St. Johannesga. Kesteren: A. v. d. Kooij te Maarssen. Ter Aar (toez.): Joh. van Dorssen te Nieuw Beijerland. Oudemirdum: j. Jukema te Vriezenveen. Uithuizermeeden: J. van Kuiken te Exmorra. Veenendaal: G. Alers te Dordrecht. IJsselstein: A. M. den Oudsten te Elburg.

Aangenomen naar: Blankenham: D. E. W. v. Weel te Ried. Ooltgensplaat: J. D. Kleijne te Willige-Langerak. Usselo: B. ter Haar Romeny te Kruiningen.

Bedankt voor: Den Bommel: J. Haring te Giessendam. Cubaard: J. G. U. v. Hoogstraten te Boxmeer. Dinteloord en voor Den Ham: J. D. Kleijne te Willige-Langerak. Doornspijk: W. L. Mulder te Huizen. Groot Ammers: A. G. Oosterhuis te Eemnes-Buiten. Maartensdijk (U.): J. J. Timmer te Ermelo. Nijkerk: S. Goverts te Gameren. Rijsoord: H. W. Lovink te Gramsbergen.

Intrede te: oskoop: r D. Jacobs. Tekst: feze 2:14a. Kierden: and. J. van Dop. Tekst: and. 10:42 en 43.

Afscheid van: alle: . C. Goedhart. Tekst:1 Petr. 1:24 en 25. Tuil en 't Waal: r D. Jacobs. Tekst: feze 6:23 en 24 (12 Maart). Wagenborgen: . J. A. Bouwers. Tekst:2 Petr. 1:10 en 11.

De N. C. R. V. en de verkiezingen.

Van een tweetal reizen van de Nederl. Christelijke Reisvereeniging naar Rome — één voer Paschen, leider Dr A. van Deursen van Groningen en één eind April, — valt de laatste, die onder leiding zou staan van Prof. Dr A. Noordtzij van Driebergen, zóó, dat 26 April — de dag der verkiezingen voor de Tweede Kamer, daarin zou betrokken zijn.

Om het gewicht der zaak besloot het bestuur der N. C. R. V. deze laatste reis te doen vervallen.

Het doorgaan van de eerste, van 13 tot 22 April, dus juist in de Paaschvacantie, is reeds verzekerd.

Het Reisprogrammaboek 1933 der N. C. R. V. Wij ontvingen het „Reisprogrammaboek der Nederlandsche

Christelijke Reisvereeniging" voor 1933.

Het ledental, hetwelk zeer binnenkort de 15.000 zal overschrijden, ging in de periode October—Februari 1933 met juist het dubbele aantal candidaat-leden omhoog als_ in dezelfde periode 1931/1932.

Hieraan is niet vreemd het feit, dat onderscheidene afdeelingen haar werfkracht op zeer loonende manier bewijzen en door het telkens weer organiseeren van zeer attractieve uitstapjes, leerzame excursies en het beleggen van zeer interessante filmavonden, het lidmaatschap buitengewoon aantrekkelijk maken.

Niet minder is het organiseeren van een buitengewoon mooie fjordenreis met een Nederlandsch schip — de Sibajak — van den Rotterdamschen Lloyd en, last not least, de reizen naar het land van Willem van Oranje, in verband met'de herdenking van diens 400sten geboortedag, van invloed geweest op den ledentoevloed.

Bij het vluchtig doorbladeren van het geïllustreerde boekje van 176 pagina's valt het op, dat de Eigenland-programma's aan verscheidenheid gewonnen hebben. „Ken uw land en heb het lief".

Versobering in den opzet van vele programma's is duidelijk waarneembaar.

HeTinneTing.

5 April a.s. wordt gedisponeerd over het abonnementsgeld voor den termijn 1 April—30 September 1933 (ad ƒ2.50 + 15 ets. incassokosten). In verband hiermede verzoeken wij onzen abonné's, die er de voorkeur aan geven het bedrag te remitteeren, dit vóór genoemden datum te willen doen. (Postrekening no. 36000.)

Rekeninghouders bij den Postchèque-en Girodienst geven wij in overweging, voortaan gebruik te maken van de gelegenheid tot automatisch gireeren. Men behoeft hiervoor slechts eenmaal een formulier in te vullen en te onderteekenen, waarna het Centrale Postgirokantoor er tegen een geringe vergoeding van 3 cent per keer voor zorgt, dat, zoolang men abonné wenscht te blijven, prompt op den eersten dag van elk halfjaar het bedrag van het abonnementsgeld op onze rekening wordt overgeschreven.

De bedoelde machtigingsformulieren zijn gratis verkrijgbaar aan elk postkantoor, of worden desgewenscht op aanvraag ook door ons toegezonden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 maart 1933

De Reformatie | 8 Pagina's

GEREFORMEERDE KERKEN.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 maart 1933

De Reformatie | 8 Pagina's