GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

GEREFORMEERDE KERKEN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

GEREFORMEERDE KERKEN.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Tweetal te: DoWcum (vac. J. P. Klaarhamer): J. B. v. d. Sijs te Steenwijk en W. Tom te Sappemeer.

's-Gravenhage-West (5e pred. pi.): W. H. den Houting te Huizum en C. v. d. Woude te Leeuwarden.

Drietal te; Arnhem (3e pred. pi.): J. C. J. Kuiper te O. en W. Souburg, M. B. van 't Veer te Zevenbergen en Mr W. S. de Vries te Voorburg. Lunteren: Cand. W. C. v. d. Brink te Hilversum, Cand. M. J. van Dijken te Groningen en Cand. Dr W. H. van Zuijlen te Kampen.

Beroepen te: Amstelveen: G. Lugtigheid te Leens. Rijssen: G. Smeenk te Blokzijl.

Intrede te: s-Gravenhage-West (voor den arbeid op Curacao): and. H. W. Kroeze. Tekst: um. 10:35 en 36. (7 Maart.) Afscheid van: oek van Holland: . Bremmer. Tekst:2 Petr. 1:14.

Ds R. J. V. d. Weerd. f Te Veenendaal is 6 Maart in den ouderdom van 35 jaar overleden Ds R. J, v. d. Weerd, in leven pred. der Geref, Kerk aldaar.

Dr J. V. d. Linden. Aan de Universiteit te Tubingen slaagde 28 Febr. j.l. cum laude tot doctor in de theologie, de heer J. van der Linden Jr., geb. te Leeuwarden, cand. aan de Theol. School te Kampen, op proefschrift: Die Geschichte der Mission in den niederliindischen reformierten Kirchen. „Ein Beitrag zur Entwickelungsgeschichte der kirchlichen Mission in Holland". Dr v. d. Linden zal thans gaarne des Zondags de kerken dienen en een eventueel beroep terstond in overweging nemen. Zijn adres is: Nieuwestad 61, Leeuwarden.

Candidaten tot den Heiligen Dienst. Door de classis 's-Gravenhage der Geref. Kerken is met gunstig gevolg praeparatoir geëxamineerd cand. B. A. van Lummel, Allard Piersonlaan 133, Den Haag-Zuid. Een eventueel beroep zal gaarne door hem in overweging genomen worden.

/ Geref. Zending onder de Joden. De door de Generale Synode der Gereformeerde Kerken benoemde Deputaten voor de Zending onder de Joden hebben besloten tot uitzending van een derden missionaris onder de Joden. Aan de kerk te Rotterdam is gevraagd om als zendende kerk op te treden. De kerkeraad heeft in principe besloten het tot deze kerk gerichte verzoek te aanvaarden. Een commissie uit den kerkeraad zal verdere besprekingen houden met de Deputaten.

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK.

Aangenomen naar: Steenwijk: J. B. C. Croes te Gouda.

Beroepen te: Barendrecht: C. Smits te Nieuwpoort. Sassenheim: K. Bijdemast te Boskoop.

Bedankt voor: erkendam: . Smits te Nieuwpoort. Intrede te: illegom: . Hendriksen. Tekst: oh. 3:16.

GEREFORMEERDE GEMEENTEN.

Beroepen te: Scheveningen: W. C. Lamain te Rotterdam. Bedankt voor: Terneuzen: W. C. Lamain te Rotterdam.

NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK.

Beroepen te: Benschop: O. J. van Rootselaar te Linschoten. Watergraafsmeer: A. D. Meeter te Wageningen.

Aangenomen naar: Assendelft: J. N. Drost te Brouwershavea Boxmeer: S. A. Baljon, oud-Ind. pred., hulppred. te SneA

Bedankt voor: Elburg: H. Bout te Genemuiden. Nieuwe Pekela: C. J. Laarman te 2e Exloërmond. Winsum-Baard: J. C. Fischer, hulppred. te Slootdorp. Wouterswoude: J. van Rootselaar te Hagestein.

Afscheid van: arken: ac. Treffers. Tekst: andel. 20:27.

Overleden: A. L. Th. V. d. Ven, em.-pred. te Drempt, 66 jaar. B. C. Verhagen, pred. te Wateringen, 60 jaar.

Korte Christelijke Encyclopaedic.

Wij vernemen, dat er bij den uitgever J. H. Kok te Kani| op de pers ligt, een Korte Christelijke Encyclopaedic, bewerkt zal worden onder hoofdredactie van Prof. Dr F.l Grosheide. Het werk zal ongeveer 10.000 artikelen bevatten« alle onderwerpen op het terrein van Godsdienst-Bijbel-Kerl wat hiermede samenhangt op wijsgeerig, zielkundig, opvt kundig, letterkundig, sociaal, economisch, politiek, juridj kunst-, filanthropisch en ander gebied.

Het werk zal up-to-date zijn, want alle onderwerpen van jongsten tijd worden er in behandeld. De bewerking is vam aard, dat elk onderwerp goed tot zijn recht zal komen. Vi onnoodige uitvoerigheid behoeft men niet bevreesd te zijn. behandeling der stof is kort en zakelijk. En toch zoo, dat in l bestek een massa gegevens worden geboden en elk artikels komen oriënteert inzake het betreffende onderwerp. Trouw de naam van den Hoofdredacteur waarborgt dit. Ook aan de illustreering wordt alle zorg besteed. Een gri aantal nieuwe tekstillustraties en buitentekstplaten zullen boek verrijken.

Deze Korte Christelijke Encyclopaedic, die een omvang hebben van ongeveer 650 bladzijden bedrukt over twee kolt men, dus in 't geheel 1300 kolommen druks zal omvatten groot royaal formaat op stevig papier gedrukt, zal gebonden D meer dan slechts f 5.— kosten.

Het wordt dus een werk, dat voor iedereen bereikbaar is. 1 is een Encyclopaedic, waaraan iedereen heel veel zal heblt een naslawerk, dat men daarom altijd bij de hand moet Dit werk wordt uitgegeven onder de leuze: In elk Chrisl gesin naast den huisbijbel ook de Korte Christelijke h clopaedie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 maart 1934

De Reformatie | 8 Pagina's

GEREFORMEERDE KERKEN.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 maart 1934

De Reformatie | 8 Pagina's