GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

8 resultaten
Filteren
A. KOLLAARD
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De kerkeraad bericht als roepende kerk, dat D.V. de classis Brielle op Woensdag S Aug. zal gehouden worden.Punten voor het agendum worden vóór 20 Juli ingewacht.A. KoLLAARD, praeses.P. PRINS, scriba.Hellevoetsluis, 13 Juli 1914.Verslag van d: : vergadering der - ...

De Heraut
A. KOLLAARD
P. PRINS
J. J. BERENDS.
1289 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De roepende kerk van Hellevoetsluis bericht, dat de classis Brielle op 3 Febr. te Middelharnis wordt bijeengeroepen.Stukken voor behandeling worden vóór 27 Jan. bij den laatst ondergeteekende ingewacht.A. KOLLAARD, //"(? : ««, P. PRINS, scriba.Mellevoctsluis, 12 Jan. 1915. ...

De Heraut
P. PRINS
A. KOLLAARD
W. SLIEP
212 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Brielle. De ketkeraad der Geref. kerk van Hellevoetsluis bericht, dat de classis Brielle D.V. vergaderen zal te Hellevoetsiuis op Woensdag 7 Mei a.s., gewone tijd en plaats.Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 2 a April e.k. bij den ...

De Heraut
A. KOLLAARD
P. V. HARTINGSVELDT
J. A. DE VRIES
.
G. J. PONTIER
870 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Brielle. De kerkeraad der Geref. Kerk van Hellevoetsluis bericht, dat de classe Brielle D.V. vergaderen zal te Hellevoetsluis op Woensdag S November a.s. gewone tijd en plaats. Punten voor het agendum werden ingewacht voor Dinsdag 21 October e.k. bij den sc ...

De Heraut
A. KOLLAARD
praeses.
P. V. HARTINGSVELDT
J. SCHAAP Hz.
215 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe 's-Gravenhage. De kerkeraad der Geref. Kerk te 's-Gravenhage bericht, dat de classe 's-Gravenhage D.V. vergaderen zal te 's-Gravenhage op Dinsdag 10 Nov. a.s., gewonen tijd en plaats.Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 20 Oct. e.k. b ...

De Heraut
C. LION CACHET
A. KOLLAARD
Dr. W. G. HARRENSTEIN
G. BARTEN
144 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe Dordrecht. Classe Dordrecht. De kerkeraad der Geref. kerk te SUedrecht bericht, dat de classe Dordrecht D.V. vergaderen zal te Dordrecht op Donderdag 11 November a.s., gewone tijd en plaats.Punten voor het agendum worden ingewacht vóór of op Zaterdag ...

De Heraut
J. BRUIGOM
praeses.
A. F. VAN NEUTEGEM
scriba.
C. LiON CACHET
scriba.
A. KOLLAARD
praeses.
P. PRINS
scriba.
J. G. KUNST.
874 woorden
Officieele Bercihten.

Officieele Bercihten.

Classis Breukelea. Vergadering der classis Breukelen D.V. op de gewone plaats te Breukelen op Donderdag 26 Nov. a.s. des voorm. te 9 ure.Punten voor het agendum worden ingewacht vóór 6 Nov. a.s. bij den eerstondergeteekende. De kerkeraad van Wilnis met de sa ...

De Heraut
W
A. WILLEMSE
A. HoGERWERF
A. KOLLAARD
P. VAN HARTINGSVELDT
H. MEULINK
P. WILSCHUT
A. DE GEUS
203 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

•Vrye Universiteit.Men schrijft ons: Het Comité voor de V. U. 'mag zich ook in de IJsselstreek verheugen in bij den aanvang geslaagden arbeid. Dank zij velerlei correspondentie, kon worden vastgesteld, dat D. V. op Donderdag 27 Januari 1916 een Universiteitsdag te Dieren zal worden gehoude ...

De Heraut
Ds. J. E. VONKENBERG
A. VETTEN
A. KOLLAARD
P. PRINS
Ds. M. H. K. MOL.
362 woorden