GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

6 resultaten
Filteren
Adm. DE HERAUT.
PRO REGE

PRO REGE

DOOR Dr. A. KUYPER.Van dit premiewerk voor abonne's op „De Heraut" is tliani deel in verzonden aan de inteekenaren, die het voor dit deel versohuldigde be drag voldeden, zoodat dezen nu het complete werk in hun bezit hebben.De inteekenaren die een stel van drie losse banden bestelde ...

De Heraut
Dr. A. KUYPER.
Adm. DE HERAUT.
120 woorden
PRO REGE

PRO REGE

DOOR Dr. A. KUYPER.Van dit premiewerk voor abonne's op „De Heraut" kwam deel III gereed. Begm der volgende week wordt het aan de inteekenaren, die bet voor dit deel verschuldigde bedrag voldeden, toegezonden, zoodat dezen dan het complete werk in hun bezit zullen hebben.De inteekena ...

De Heraut
Dr. A. KUYPER.
Adm. DE HERAUT.
127 woorden
PRO REGE

PRO REGE

DOOR Dr. A. KUYPER.Van dit premiewerk voor abonne's op „De Heraut" kwam deel in tlians gereed. Dezer dagen zal het aan de inteekenaren, die het voor dit deel verBchuldigde bedrag voldeden, wordeoi toegezonden, zoodat dezen dan het complete werk in hun bezit zullen hebben.De inteeken ...

De Heraut
Dr. A. KUYPER.
Adm. DE HERAUT.
124 woorden
PRO REGE

PRO REGE

DOOR Dr. A. KUYPER.Aan de inteekenaren op dit premie werk vaor abonné's op „De Heraut' (waarop de inteekening is gesloten) is titans verzonden het Slot van het Eerste deel. (Ter vervanging van pagina's 481 e. v.)Tevens werd de losse band voor deel I verzonden aan de inteekenaren die ...

De Heraut
DOOR D.r. KUYPER.
Adm. DE HERAUT.
184 woorden
PRO REGE

PRO REGE

DOOR Dr. A. KUYPER.Aan de inteekenaren op dit premiewerk voor atoonné's op „De Heraut" (waarop de inteekening is gesloten) is thans verzonden het Slot van het Eerste deel. (Ter vervanging van pagina's 481 e. v.)Tevens werd de losse band voor deel I verzonden aan de inteekenaren die ...

De Heraut
D.r. KUYPER.
Adm. DE HERAUT.
182 woorden
PRO REGE

PRO REGE

DOOR Dr. A. KUYPER.Aan de inteekenaren op dit premiewerk voor abonné's op „De Heraut" (waarop de inteekening is gesloten) wordt hiermede bericht, dat door misverstand aan deel I een zevental artikelen ontbreken, en wel de artikelen 21, 22, 23, 24, 25, 26 en 27 van de Derde reeks, terwijl h ...

De Heraut
DOOR D.r.KUYPER.
Adm. DE HERAUT.
230 woorden