GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

21 resultaten
Filteren
van 3
C. LINDEBOOM
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Tweetal te: Den Haag-Oost (vac. D. Ringnalda): J. Attema te Wolvega en G. Laarman te Hilversum.Beroepen te: Laren (N.-H.): cand. J. Verkuyl te Nieuw-Vennep. IJmuiden: S. Wesbonk te Hoorn.Aangenomen naar: Geesteren-Gelselaar: Cai; d. S. R. Smilde te Hattein. Krommenie: Cand. H. van A ...

6 mei 1932
De Reformatie
C. LINDEBOOM
1505 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Aan de Kerkeraden der Geref. Kerken in Nederland. Namens den raad der Geref. kerk te Gorinchem verzoekt on, dergeteekende aan alle kerken, uit wier midden landweennannen of miliciens in Gorinchem of in de forten in de onmiddellijke omgeving van Gorinchem bij het le ...

13 december 1914
De Heraut
Ds. J. MULDER
C. LINDEBOOM
J. JOH. WIELENGA.
419 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

L. S.De Geref. kerk van Katwijk aan Zee, daartoe gemachtigd door de classis Leiden, heeft de eer te berichten, dat de e.k. ParticuUere Synode van de Gereformeerde kerken in Zuid-Holland (Noordelijk gedeelte) dit jaar D.V. zal gehouden worden te Katwijk aan Zee, en wel op Dinsdag 9 Juni. ...

22 februari 1914
De Heraut
J. J. IMPETA.
C. VAN TONGEREN
P. CH. VAN DER VLIET
C. LINDEBOOM
797 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Classis Breokelen. De keikeraad der Geref. kerk te Vreeland, met de oproeping t> elast, noodigt de kerken dezer classis tot eene gewone vergadering, welke D.V. te Breukelen zal gehouden worden op aa Aug. e.k.Stukken enz. voor het agendum worden tot 3 Aag. ...

28 juli 1912
De Heraut
W. MAAN
JAC. PIK
H. BUITENHUIS
C. LINDEBOOM
1346 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De algemeene vergadering van het Geref. Traktaatgenootschap Filippus zal D.V. Donderdag 30 Mei (Pinksterweek) gehouden worden te Franeker.Classe 's-Gravenhage.De kerkeraad der Gereformeerde kerk van 's-Gravenbage bericnt, dat de classe 's-Graven-Hage D.V. vergaderen zal te 'sGravenh ...

7 april 1912
De Heraut
C. LION CACHET
Ds. P. ROOS
J. KROON
C. LINDEBOOM
J. SPIERING
J. C. C. VOIGT
E. VAN DUIJVENDIJK AZ.
G. M. van RENNES
851 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De kerkeraad der Geref. Kerk alhier deelt aan heeren collectanten, die in deze gemeente mochten willen collecteeren, meê, dat zij zich dan drie weken van te voren tot zijnen praeses hebben te wenden, indien ze althans prijs stellen op eene aanbeveling van den kerkeraad.Namens den kerkeraad ...

25 februari 1912
De Heraut
B. ROORDA
D. WESTERA
C. LINDEBOOM
A. VAN DIJK
935 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De raad der Geref. Keik te Haastrecht deelt collectanten, die de gemeente willen bezoeken, mede, dat een aanbeveling van den kerkeraad daarvoor gewenscht is. Deze aanbeveling worde drie weken van te voren aangevraagd.Namens den kerkeraad voornoemd: T. IJPMA, scriba. ...

7 januari 1912
De Heraut
T. IJPMA
J. G. KUNST
C. LINDEBOOM
J. DEN BOEFT
H. H.
SCHOEMAKERS
J. VERKUIL
J. C. BRUSSAARD
A. VAN VLIET
296 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Gorinchem. Opgaven voor het agendum der classicale vergadering, die op den tweeden Woensdag der volgende maand staat gehouden te worden, zende men uiterlijk 16 dagen te voren in. Namens den raad van de GereformeerdeKerk van Gorinchem, C. LINDE ...

8 oktober 1911
De Heraut
C. LINDEBOOM
J. DEN BoEFT
Ds. J. L. JASPERS
A. RIETVELD
G. J. KoERSELMAN
H. BUITENHUIS
832 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Het Bestuur van de Vereeniging van Predianten van de Gereformeerde Kerken in Nederand heeft zich als volgt geconstitueerd: Prof. . Lindeboom, Kampen, voorzitter; Ds. J. G. unst, Barendrecht, secretaris; Ds. F. Kramer, everwijk, penningmeester; Ds. J. Vonk, Maasluis, algemeen secundus en Dr. J. va ...

2 juli 1911
De Heraut
C. LINDEBOOM
J. DEN BOEFT
Ds. R. SYBRANDY
C. S. VAN DER VOET
1110 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Ds. J. Bikker, rustend predikant, bericht den Kerken, dat hij thans een eventueele roeping in overweging kan nemen.Zijn adres is: Korteweg Apeldoorn.Evangelisatie-arbeid uitgaande van do Qeref. Kerken in de prov. Drente, Mag dit? De Kerkeraad der Geref. Kerk te Nieuweroord, b ...

11 september 1910
De Heraut
Da
H
A. DIJKSTRA
Ds
G. GROOT NIBBELING
Ds. G
VAN HALSEMA
Ds. H. A. KIKVITS
Ds. S. O. Los
C. LINDEBOOM
J
DEN BOEFT
H. G. DE JONGE
G
KUNST
1300 woorden
van 3