GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

23 resultaten
Filteren
van 3
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Aan de Kerkeraden van de Gereformeerde Kerken in Nederland.Weleerwaarde en Eerwaarde Broeders, Wij beleven ernstige dagen, Wij beleven ernstige dagen.Door Gods bewarende hand over ons land is in de maand November de revolutie afgewend. Door de vastberadenheid en wijshe ...

De Heraut
H. BAVINCK
H. COLIJN
H. BOUWMAN
H. J. DUITS WESSELING
J. DER BOEFT
W. H. L. KUYK
Ds
M. M. HORJUS
A. SINNEMA SZN.
E. SCHOUTEN
W. J. KAMERLING
1024 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

In hartelijken dank ontvangen van mej. N. Vis te Haamstede ƒ 13.50.Vriendelijk verzoeken wij onzen scholen te willen gedenken.Ds, J. H. HOUTZAGERS, Voortitttr.R. STEENBRUGGEN, Stcretaris.Kootwijk, Jan. I9I3. ...

De Heraut
Ds
J. H. HOUTZAGERS
R. STEENBRUGGEN
30 woorden
Officieele Gerichten.

Officieele Gerichten.

Kort verslag van de vergadering der classis Woerden op 21 Nov. 1912 te Alphen.1. De vergadering wordt op gewone wijze door Ds. Enserink geopend.2. Uit het onderzoek der credentiebrieven blijkt dat alle kerken wettig vertegenwoordigd zijn. De kerken van W. en Z. hebben een instructie ...

De Heraut
D. FLEURKE
Ds
J. C. JASPERS.
H. W. FELDERHOF
1227 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

In hartelijken dank ontvangen: van Ds. Berends te Maasland gevonden in de collecte 18 Aug. 1.1. s.Vriendelijk verzoeken wij den vrienden, onzen scholen, die groote behoefte aan steun hebben, te willen gedenken.Kootwijk, Veorzitttr. ...

De Heraut
Ds
J
H
HOUTZAGERS.
33 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De raad der Geref, Kerk te Lexmond noodigt collectanten, die de gemeente zouden willen bezoeken, uit, dit minstens drie weken te voren aan te vragen.Namens den kerkeraad voornoemd: G. P. SCHERPENZEEL, scriba.Lexmond, 5 Jan. 191a.Zuid-Holland (ZuideMJk gedeelte). ...

De Heraut
G. P. SCHERPENZEEL
Ds
M. H. K. MOL
C. LION CACHET
120 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Ingekomen bij ondergeteekende en in hartelijken dank ontvangen: van den heer A. S. Leys te Aardenburg, gevonden in de Uniecollecte f r, door den heer H. Rollman te Bodegraven, van N. N. te Aarlanderveen, van de Chr. school te Kootwijk /7S0; van den heer H. Rossum /2.S0J letters M. O., Rotterdam e ...

De Heraut
Ds
J. H. HOUTZAGERS.
69 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

In hartelijken dank ontvangen door ondergeteekende uit Rossum lett. G. / 2 50.Vriendelijk verzoeken wH onsen sc'aolen te willen gedenken.Kootwijk.voorzitter. ...

De Heraut
Ds
J. H. HOUTZAGERS.
20 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

In hartelijken dauV ontvangen door ondergeteskende van Mej-üÖf. E. A. J. v. d. Br, te Amsterdam /z 50.Kootwijk.voorzitter. ...

De Heraut
Ds
J. H. HOUTZAGERS.
20 woorden
Officieele Gerichten.

Officieele Gerichten.

Classis Breukelen. De keiken dezer classis worden opgeroepen tot de vergadering, die D.V. op Donderdag 24 Nov. 1910 zal gehouden worden (op gewonen tijd en plaats).Punten voor het agendutn enz. worden vóór ro Nov. ingewacht bij den tweeden ondergeteekende. ...

De Heraut
R. VAN DIJL
W
VEDER
A
PUNT
Ds
J
E
REIJENGA
879 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Ds. J. Bikker, rustend predikant, bericht den Kerken, dat hij thans een eventueele roeping in overweging kan nemen.Zijn adres is: Korteweg Apeldoorn.Evangelisatie-arbeid uitgaande van do Qeref. Kerken in de prov. Drente, Mag dit? De Kerkeraad der Geref. Kerk te Nieuweroord, b ...

De Heraut
Da
H
A. DIJKSTRA
Ds
G. GROOT NIBBELING
Ds. G
VAN HALSEMA
Ds. H. A. KIKVITS
Ds. S. O. Los
C. LINDEBOOM
J
DEN BOEFT
H. G. DE JONGE
J
G
KUNST
1300 woorden
van 3