GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

5 resultaten
Filteren
J. D. V. D. VELDEN.
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Van' heden af is het adres der Geref kerk te Nieuwerkerk (Zeeland): M. J. Stputjesdijk, scriba.L. S.De deputaten der Geref. kerken voor den arbeid der Zending onder de Joden brengenter kennis, dat ook in dezen winter weder in zeer vele kerken bidstonden voor deze zaak werden gehoude ...

1 maart 1914
De Heraut
J. DOUMA.
J. D. V. D. VELDEN.
290 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Metverkortingiut het Kerkbladvan 31 Maart '99.^ DEP. CORR. MET DE OVERHEID. Deputaten van de Gereformeerde kerken voor e correspondentie met de Hooge Overheid ge.wex\. ij dezen, nu het hun gebleken is, dat de eerste aargangen vau het Kerkblad maar weinig been ...

2 april 1899
De Heraut
M. NOORDTZIJ
P. DEN BOER.
J. D. V. D. VELDEN.
A. C. V. DRIMMELEN.
L. LINDEBOOM
Secretaris.
717 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 3 April 1896. ZENDING ONDER HEIDENEN EN MOHAMMIEDAHEN. Aan de Kerkeraden belast met de samenroeping der Provinciale Synoden.Eerwaarde Broeders lVergunt den ondergeteekende, als een der Scribae en een der Rappo ...

5 april 1896
De Heraut
J. H. FERINGA.
A. LITTOOIJ.
W. H. OOSTEN.
J. D. V. D. VELDEN.
504 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Meiverkortinguithet Kerkbladvan 2 iMaart 1896.Vergadering der Classis Harderwijk, gehouden te Harderwijk op 26 en 27 Februari 1896.Het moderamen is samengesteld uit Ds. L. Spoel praeses. Ds. H, Kuik assessor, Ds. A. Middelkoop scriba.Ingekomen stukken en instructies der lastb ...

29 maart 1896
De Heraut
A. LITTOOIJ.
W. H. OOSTEN.
J. D. V. D. VELDEN.
592 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Met verkorting uit lieUKerUlad van 2g Juli.)Bepiitateii voor de Correspondentie met de lïooge Overheid, geven de Kerken kennis, dat zij den 20sien Juli van de Regeer ing, in antivoord op het adres der Generale Synode aan Jl. M. de Koningin-Weduwe Regentes, d d. 17 Juni laatstleden ...

31 juli 1892
De Heraut
De Minister van Justitie.
J. D. V. D. VELDEN.
2187 woorden