GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

7 resultaten
Filteren
J. H. DONNER
Een meuwe vierdag.

Een meuwe vierdag.

Amsterdam., 17 Maart 1893.Deze week deed in de liberalistische pers een bericht uit de Zaanstreken de ronde, dat er een nieuwe vierdag stond te komen.Vele Moderne predikanten uit die buurt hadden namelijk de hooiden bij elkaar gestoken, om voortaan den Goeden Vrijdag moX enkel 's av ...

De Heraut
M. VAN MINNEN
F. LEON CACHET.
L. V. D. VALE
J. H. FERINGA
J. H. DONNER
H. BERGEMA
KUYPER.
5673 woorden
Officiele Berichten

Officiele Berichten

Met verkorting uit het Kerkblad van 31 Mei.Vergadering der Classis Assen, gehouden den 7en Mei 1895.Ds. J. C. van Mantgem neemt naar volgorde het praesidium op zich, terwijl Ds. G. H. Zahn tot scriba wordt benoemd.Komt aan de orde de vraag, wat er meer kan gedaan worden tot d ...

De Heraut
J. H. DONNER
J. H. D.
1888 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Tweetal te: 's-Gravenhage-West (5e pred. pi.): A. de Bondt te Leiden en J. B. V. d. Sijs te Steenwijk.Beroepen te: Kantens: Cand. B. Holwerda te Houwerzijl. Monster: G. van Duinen, Legerpred. in N.-O.-Indië met verlof hier te lande. Rot ...

De Reformatie
J. VERSTEEGT
J. H. DONNER
A. J. HENDRIKS
H. P. NIJMAN
H. C. DE JONG
Mr J. W. NOTEBOOM
R. C. EGGINK
1395 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

{MH verkorting uit hei Kerhblad van 24 Maart)' ZENDING L. S.De Deputaten tot de Zending onder Heidenen en Mohammedanen, benoemd door de Gereformeerde Kerken in Nederland, in hare Generale Sjmode op 17 Juni 1892, hebben in hunne vergadering van 15 Maart ...

De Heraut
M. VAN MINNEN
F. LION CACHET
L. VAN DER VALK
J. H. FERINGA
J. H. DONNER
J. v. AHDEL
W. C. V. MUNSTER
1170 woorden
Art. XIII K. o.

Art. XIII K. o.

Gaarne verkenen we plaatsing aan het volgende schrijven, dat Ds, Donner en Renkema ons toezenden om het rapport van deputaten in zake Art. XIII D. K. O. te verdedigen.Geachte Redactie!Nu van meer dan eene zijde in den boezem der Ger. kerken pogingen worden aangewend, om in het vervo ...

De Heraut
J. H. DONNER
W. B. RENKEMA.
1018 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit hit Kerkblad van it Januari. Acta van de Classis Franeker. Ds. Ten Hoor is naar toerbeurt Praeses en benoemt, met goedvinden der vergadering, Ds. Van Goor tot Assessor en Ds. Van Lingen tot Scriba.Ds. Ten Hoor doet, mede namens Ds. V ...

De Heraut
A. F. DE SAVORNIN LOHMAN
J. H. DONNER
M. NOORDTZIJ
888 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

GoRiNCHEM. De classis Gorinchem heeft in hare vergadering van 5 Mei praeparatoir geëxamineerd, en met algemeene stemmen beroepbaar gesteld in de Gereformeerde kerken, dencandidaat in de theologie, den Eerw. heer J, F. Colenbrander, wiens adres is te Varseveld.Kort verslag van de Vergaderin ...

De Heraut
J. H. DONNER
J. H. DONNER.
M. B. RENKEMA.
357 woorden