GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

5 resultaten
Filteren
J. H. VAN NEEDE
Officieele Bericthen.

Officieele Bericthen.

Classis Dordrecht. De roepende Keik van Zwijndrecht maakt bekend, dat de vergadering van de Kei ken der classis zal gehouden worden op Donderdag 6 Mei, aanvangende te half tien ure, op de gewone plaats.Stukken voor het agendum worden ingewacht tot 2$ April b ...

11 april 1909
De Heraut
D. HOEK
S. DB WAARD
C. LINDEBOOM
J. H. VAN NEEDE.
J. H. VAN NEEDE
Ds. J. J. STEINHART
H. HOOIJKAAS
Ds. JOH. S. LANGE
Ds. T. SAP
W. C. VAN OEL
B. RIETVELD
Ds. W. DEN HENGST
H. HIENSCH CZN.
H. L. BOTH
834 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe 's-Gravenhage. De Kerkeraad der Geref. Kerk van 's Gravenhage bericht, dat de classe 'sGravenhage D.V. vergaderen zal te's-Gravenhage op Dinsdag II Aug. a.s., gewone tijd en plaats.Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 28 Juli e.k. bij ...

19 juli 1908
De Heraut
C. LION CACHET
C. LINDEBOOM
J. H. VAN NEEDE
H. v. DIJK
Ds. P. H. DE JONGE
E. H. BROEKSTRA
1326 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Gorinchem. De vergadering der Classis Gorinchem zal D.V. gehouden worden Woensdag 5 Augustus a.s. Punten voor het Agendum moeten vóór 15 Juli worden ingezonden.Namens den Kerkeraad der Ger. kerkvan Gorinchem: C. LINDEBOOM, Praeses.J. H. ...

5 juli 1908
De Heraut
C. LINDEBOOM
J. H. VAN NEEDE
W. VOGELAAR
A. VAN DIJK
A. F. DERKSEN
Ds. A. C. HRIJ
C. BROUWER AZ
H. J. KOUWENHOVEN Dz.
1338 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Particuliere Synode van Noord-Holland. De vergadering der Particuliere Synode van Noord Holland zal D.V. gehouden worden op Woensdag 24 Juni e.k. te Haarlem, Kerk Ged. O. gracht, aanvang voormiddag 9½ uur.Punten voor het agecdum en opgaven van de namen der d ...

12 april 1908
De Heraut
R. MULDER.
W
RINGNALDA.
D
TIBBEN.
C. LINDEBOOM
J. H. VAN NEEDE
Ds. T
OEGEMA
h. t
J. EIKELBOOM
J
A
GOEDBLOED
717 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

GoRINCHEM Zondag 9 Febr. j.l, was voorde gemeente alhier een blijde dag, In de morgengodsdienstoefening werd onze beroepen leeraar, Ds. C^Lindeboom, bevestigd door zijn zsager, Ds. Hoekstra van Hazerswoude, die tot tekst had Joh, 3 : 30—31.'s Avonds deed de bevestigde leeraar zijne intrede ...

16 februari 1908
De Heraut
J. H. VAN NEEDE
A. DELFOS
Ds. A. ANDREE.
721 woorden