GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

5 resultaten
Filteren
J. HANIA
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrije Universiteit. , Ook in Dordrecht traclit het L. C. iets te doen tot versterking van de finantiën oözer V. U. Donderdagavond j.I.. hield Ds. W. W. Meijnen eene rede, waarin het goed recht onzer Stichting werd bepleit naar aanleiding der Schriftwoorden: »Mij is een grooteen krachtige d ...

De Heraut
J. HANIA
Assessor.
Ds. J. OFFRINGA
Assessor.
792 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Rapport tot revisie van eenige artikelen der Kerkenorde, Ter voldoening aan het desbetreffend besluit der Arnhemsche Synode (Acta, art. 22 blz. 13 en 14) zijn, eene maand geleden, aan elke Gereformeerde kerk, als Bijblad bij het Kerkblad 2 exx. van het „rapport tot revisie van eenige artik ...

De Heraut
J. HANIA
JOHS. HAGEN
M. HOOGENDOORN
Ds. T. SAP
990 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

ZENDING. De Deputaten der Generale Synode voor de Zending deelen mede, dat de heer D. Koelewijn, Hoofd der Christ. School te Koog a/d Zaan, de benoeming tot Directeur der Keuchenius-School te Jocja, heeft aangenomen.Namens hen, J. HANIA, h. 0. Scriba. ...

De Heraut
J. HANIA
Ds. A. SCHWEITZER
A. DELFOS.
1054 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Zondag lo Januari was voor de gemeente van Putten een belangrijke dag. Haar beroepen Leeraar G. Veenendaal werd in de voormiddaggodsdienstoefening van dien dag bevestigd door onzen geachten consulent, Ds. Middelkoop van Nijkerk, naar aanleiding van Tim. 4 : 2.Des 's middags verbond Ds. Vee ...

De Heraut
S. KRAAIJ
W. J. EGER
TR.
JOH. S. LANGEN
J. HANIA
844 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De bladen melden: Zondag morgen werd in de Geref. Kerken te Dordrecht afgekondigd het besluit des Kerkeraads, dat, met waardeering van sommiger bezwaren, de Kerkeraad gemeend heeft de zaak der vereeniging van beide Kerkengroepen in de lijn van hetgeen geschied is in 1892 en op grond van Gods Woor ...

De Heraut
P. PLOOS
NoofDTZij
Secretaris
VAN GEEN.
M. NoORDTZij
Secretaris.
G. J. BARGER.
Ds. G. RENTING.
R. BROUWER.
J. HANIA
1414 woorden