Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

16 resultaten
Filteren
van 2
J. VONK
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

L. S. Namens den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk alhier, verzoekt ondergeteekende 'vriendelijk, maar toch met eenigen aandrang aan de ouders, voor hunne kinderen, die naar elders gaan, doopattesten aaa te vragen. Belijdende leden behooren dit zelf te doen.T ...

9 februari 1919
De Heraut
J. A. G. DE WAAL
Ds. D. POL
H. BOUWMAN
H. HUMMELEN
J. VONK
1341 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De classis Ommen heeft in hare vergadering van 30 Aug., naC gehouden peremptoir examen, den' heer Siertsema, beroepen predikant te Gramsbergen, met algemeene stemmen toegelaten tot de bediening des Woords en der Sacramenten in de Geref. Kerken.Namens de Classis: R. J. ScHOEMAKER, Pr ...

3 september 1916
De Heraut
R. J. ScHOEMAKER
O. BOERSMA
L. LINDEBOOM
J. G. KUNST
F. KRAMER
J. VONK
S. HUISMANS
537 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

AGENDUM van de algemeene vergadering der Vereeniging van Predikanten van de 'Gereformeerde Kerken in Nederland, te houden Dinsdag 21 en Woensdag 22 September 1915, in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, Mariaplaats 24, Utrecht.Dinsdag 21 September '15.1. Opening door den voorz ...

5 september 1915
De Heraut
L. LINDEBOOM
J. G. KUNST
F. KRAMER
J. VONK
S. HUISMADS
T. GERBER
1124 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie. Voor de Blinden. Er bestaat in Nederland eene Vereeniging. welke zich ten doel stelt: Christelijke opvoeding en onderwijs van doofstomme en blinde kinderen en jongelieden te bevorderen.Deze Vereeniging, die ...

30 mei 1915
De Heraut
J. VONK
Bestuurslid van >Effatha<.
627 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Agendum der vergadering van de Vereeniging van predikanten van de Geref. Kerken in Nederland op Woensdag 17 April a.s., 's morgens ixl/2 ure, in het gebouw Irene, Keistraat, Utrecht.1. Opening door den voorzitter.2. Presentielijst en notulen.3. Verslag van den secretaris. ...

24 maart 1912
De Heraut
L. LINDEBOOM
J. G. KUNST
F. KRAMER
J. VONK
C. WARNER
G. VAN DETH AZN.
174 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De kerkeraad der Gereformeerde kerk te Zwolle, aangewezen tot saamroepende kerk, geeft kennis dat hij besloten heeft de Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland D.V. saam te roepen op den 22 Augustus 1911 en verzoekt de punten voor het agendum in te zenden en de namen der afgevaardig ...

26 februari 1911
De Heraut
G. WIELINGA
J. BOSCH DZ
J. VONK
J. BOSCH
648 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Centrale Pastorale Conferentie. De Centrale Pastorale Conferentie zal D. V, op Donderdag 30 September ek., te Zwolle gehouden worden in de Buiten Sociëteit bij het station.Aanvang des vootmiddags te 9I/2 uur.De volgende onderwerpen zuilen door een ref ...

12 september 1909
De Heraut
L. LINDEBOOM
F. KRAMER.
J. VAN LONKHUIJZEN.
W. J. D. VAN DIJCK.
J. VONK
Gs. SCHERPENZEEL
J. VAN GOLVERDINGE.
J. RIDDER
1465 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Hulpbehoevende Kerken van Zuid-Holland, Zuidelijk gedeelte.Ingevolge de scheiding tusschen N. en Z. gedeelte benoemden deputaten Z. gedeelte tot hun voorzitter Ds. E. Douma van Rotterdam, tot assessor Ds. B. Sieders van Vlaardingen en tot secretaris en penningmeester Ds. M. H. K. Mol. ...

25 augustus 1907
De Heraut
J. W. SCHOLTENS
J
v. D. LEE
G
STRUIK CZN.
MR. R. VAN MAARE
J. J. DROST
J. ANDRIESSEN
J. G. VAN DER BURCH
R
BROEKHUIZEN
J. VONK
1917 woorden
Officieele Gerichten.

Officieele Gerichten.

Classis Breukelen. De Kerken der Classis worden opgeroepen tot eene buitengewone vergadeiiog op Woensdag 21 Aug. e.k. ten 10 ure ter gewoner plaatse. Namens de Kerk met saamroeping belast: N. VERHOEF WZ., praeses.H. VAN DER LEE, scriba.Ds. W. M ...

28 juli 1907
De Heraut
N. VERHOEF WZ.
H. VAN DER LEE
Ds. W. MAAN
J. VONK
J
V. D. LEE
M. VERHEIJ
A. J. VERHOOG
J. STEINHART
1107 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Onder de candidaten der Vrije Universiteit vergaten we een vorig maal te vermelden: F. W. Grosheide, Kerkstraat 12, Amsterdam.Het moderamen van de laatst gehoudene particuliere Synode der Gereformeerde kerken in Noord-Brabant en Limburg brengt ter kennis van de kerken in de provinciën Gron ...

23 september 1906
De Heraut
J. VONK
Ds. A. BROUWER.
1022 woorden
van 2