GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
K. MEIMA
De hemelvaart van Maria

De hemelvaart van Maria

Op 1 November 1950 is door den Paus als goddehjke waarheid afgekondigd de ten hemel opneming van Maria.Deze afkondiging heeft in Roomsche en Protestantsche kringen heel wat pennen in beweging gebracht. En dat is ook heel begrijpelijk. Want in dit leerstuk hebben wij een typisch voorbeeld v ...

De Reformatie
K. MEIMA
1077 woorden
Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

(III) De aankondiging van Christus' geboorte hangt ten nauwste samen met die van Johannes^). Dat blijkt wel hier uit, dat deze aankondiging gedateerd wordt naar de aankondiging van Johannes' geboorte: in de zesde maand. Het is ook dezelfde Engel, die aan Zacharias ...

De Reformatie
K. MEIMA
1239 woorden
Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

(IV) De aankondiging van de geboorte van haar Zoon kan Maria niet verwerken. Zij vraagt: hoe zal dat wezen, devidjl ik geen man beken? (vs 34).Ook Maria heeft een vraag, evenals Zacharias (vs 18). Maar haar vraag draagt een ander karakter, zooals ook wel daa ...

De Reformatie
K. MEIMA
1635 woorden
Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

(V) III. IVfARIA EIM ELIZABETH. „Bij het ontvangen en het ter wereld brengen, bij het opvoeden en zelfs bij het wegschenken en het overleveren van den Zoon Gods schijnt de Heilige Drievuldigheid niets buiten de Heilige maagd tot stan ...

De Reformatie
K. MEIMA
1300 woorden
Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

(VI) IV. NAZARETH EN BETHLEHEM. Ongeveer drie m.aanden is Maria bij Zacharias en Elisabeth gebleven., Er is verschil van meening of zij de geboorte van Johannes heeft afgewacht. Godet meent van wel. „Hoe zou men de uitdrukking drie m ...

De Reformatie
K. MEIMA
1173 woorden
Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

(VIII) VI. DE VOORZEGGING VAN SIMEON. Jozef en Maria gaan op den 40sten dag na de geboorte van Jezus naar Jeruzalem, „opdat zij Hem den Heere voorstelden" (Luc. 2 : 22).Jezus moest daar als eerstgeborene worden gelost en voor ...

De Reformatie
K. MEIMA
1003 woorden
Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

(XIV) HET KERKLID MARIA. In de Handelingen der Apostelen komt de naam van Maria slechts éénmaal voor. Lucas noemt in den aanhef van zijn Evangelie den naam van de moeder des Heeren niet. Hij spreekt ervan, dat de Heiland, nadat Hij g ...

De Reformatie
K. MEIMA
815 woorden
MARIA,  DE MOEDER GODS

MARIA, DE MOEDER GODS

Hoewel het in ons voornemen lag, een overzicht van de Roomsche Marialeer te geven aan de hand van het Mariologiae Compendium van Pater J. Keuppens, zullen we, daar anders de artikelenreeks te lang wordt, slechts de voornaamste punten van de Marialeer aanstippen uit de werkjes van Pater C. Frietho ...

De Reformatie
K. MEIMA
466 woorden
De onbevlekte ontvangenis  van Maria

De onbevlekte ontvangenis van Maria

Zooals voor de Roomsche Kerk het een dogma is, dat Maria is de Moeder Gods, zoo is het eveneens een dogma, dat Maria onbevlekt ontvangen is. Hieronder wordt dus niet verstaan, dat Maria op onbevlekte wijze den Heiland ontvangen heeft. Ware dit onder de onbevlekte ontvangenis te verstaan, dan was ...

De Reformatie
K. MEIMA
857 woorden
De Zendingsarbeid op Oost-  Soemba nog niet afgeloopen

De Zendingsarbeid op Oost- Soemba nog niet afgeloopen

Op verzoek van en met machtiging van de Vergadering van de kerken van Oost Soemba en Savoe publiceer ik den volledigen tekst van een schrijven van deze kerken aan de Generale Synode onzer kerken bijeen te komen in Kampen en een rapport, bevattende een Beschouwing van de Commissie van de kerken va ...

De Reformatie
D. K. W.
K. MEIMA
1071 woorden
van 2