GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
M. VREUGDENHIL.
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Marcion, het evangelie van den vreemden god. VII. (Slot.) Marcion en de Duitsche Heidenen. Weer andereii — Rosenberg bijv. — geven no^ beteekenis aan den persoon van Jezus van Nazareth, maar de teekeni ...

27 maart 1936
De Reformatie
M. VREUGDENHIL.
1845 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Marcion, het evangelie van den vreemden god. VI. Marcion en üe Duitsclie Heiden& a. ^)Haraacks wensch, dat in de bonte rijen der zoekers naar God ook weer Marcionieten gevondïti zonden worden, is niet alleen vervuld in den ...

20 maart 1936
De Reformatie
M. VREUGDENHIL.
1867 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Marcion, het evangelie van den vreemden god. V. Marcion en Karl Barth. Ieder, die dit opschrift leest, kaa vragen: hoe wordt deze samenvoeging l^edoeld? En daarom willen wij maar direct zeggen, hoe wij ...

13 maart 1936
De Reformatie
M. VREUGDENHIL.
1908 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Mardon, bet evangelie van den vreemden god. I. Waarom over Marcion ? Wij zijn. licht geneigd te denken, dat in de eerste Christelijke kerk alles goed was en. het alie.^ goed toeging. Wij beroepen ons immers telkens op haar tel ...

14 februari 1936
De Reformatie
M. VREUGDENHIL.
1914 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Marcion, het evangelie van den vreemden god. IV. De liijbei van Marcion. Hoe komt Marcion aan zijn leer van den goeden god, die gelieel „fremd" was aan de mensclilieid en tocli in zijn onbegrijpelijke ...

6 maart 1936
De Reformatie
M. VREUGDENHIL.
1945 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Marcion, het evangelie van den vreemden god. III. Marcions goden. De leer van Marcion kunnen wij niet teekenen, zonder dat wij de vraag beantwoord hebben, of hij gerekend moet worden bij de groote stro ...

28 februari 1936
De Reformatie
M. VREUGDENHIL.
2115 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Marcion, het evangelie van den vreemden god. II. Zijn leven en Invloed. Wat is dat voor iemand geweest, die Mareion, dieonoverwonnene, die nog voorlleett, en uit wiens gedaclitenkring velen zicli nog s ...

21 februari 1936
De Reformatie
M. VREUGDENHIL.
2167 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Het gepredikte Woord. In den laatsten tijd is ons Gereformeerde volk onthaald op enkele zeer belangrijke werken, die het beter paraat kunnen maken om voort te gaan naar den dag van onzen Heere Jezus Christus. Onder die werken neemt het boek, dat het onderwerp van d ...

20 januari 1939
De Reformatie
M. VREUGDENHIL.
2609 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Verborgene en geopenbaarde dingen. Dr A. Kuyper heeft in zijn theologischen voorllchtingsarbeid herhaaldelijk heengewezen naar de bekende uitspraak: „de verborgen dingen zijn voor den Heere onzen God, maar de geopenbaarde voor ons en onze kinderen" (Deut. 29 : 29). ...

17 juni 1938
De Reformatie
K. S.
M. VREUGDENHIL.
4536 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Coccejaansche opvattingen in „De Heraut" af te wijzen. De draad, die door onze artikelen van de laatste weleen loopt, is gemakkelijk te grijpen, als men maar even zich herinnert, wat achtereenvolgens opgemerkt werd. Het vifas ons hierom te doen: we wilden aantoonen ...

15 juli 1938
De Reformatie
K. S.
J. S. POST.
M. VREUGDENHIL.
5727 woorden
van 2