GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
M. VREUGDENHIL.
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Het gepredikte Woord. In den laatsten tijd is ons Gereformeerde volk onthaald op enkele zeer belangrijke werken, die het beter paraat kunnen maken om voort te gaan naar den dag van onzen Heere Jezus Christus. Onder die werken neemt het boek, dat het onderwerp van d ...

20 januari 1939
De Reformatie
M. VREUGDENHIL.
2609 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Coccejaansche opvattingen in „De Heraut" af te wijzen. De draad, die door onze artikelen van de laatste weleen loopt, is gemakkelijk te grijpen, als men maar even zich herinnert, wat achtereenvolgens opgemerkt werd. Het vifas ons hierom te doen: we wilden aantoonen ...

15 juli 1938
De Reformatie
K. S.
J. S. POST.
M. VREUGDENHIL.
5727 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Herianeringen aan Goccejns? De artikelen van onze laatste nummers handelden over het verbond, en toonden bij wijze van een enkel voorbeeld aan, hoe doomig het pad der theologie wordt, als zij tusschen „geopenbaarde dingen" (het verbond) en „verborgen dingen" (de verkiezing) het verband nas ...

8 juli 1938
De Reformatie
K. S.
Red.
L. J. DE ROVER.
M. VREUGDENHIL.
J. S. POST.
6033 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Hei karakter van het verbond aangetast. Ons vorig artikel hield zich bezig met Witsius. V/e trachtten aan te toonen, hoe deze theoloog, teneinde zijn verbondsleer sluitend te krijgen, en tusschen geopenbaarde (verbonds-) en verborgen (verkiezlngs-) „dingen" een log ...

1 juli 1938
De Reformatie
K. S.
L. D.
Red.
M. VREUGDENHIL.
6258 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Nogmaals: Openbaringshistorie en prediking. Ds J. Overduhi vraagt nög eens het woord. Al vinden we de discussie onvruchtbaar, we willen hem toch nog wel eens het woord geven. Hier is inzender: Hooggeachte Professor Schilder, Mag ik nog eenmaal gebruik ...

24 juni 1938
De Reformatie
J. OVERDUIN.
K. S.
M. VREUGDENHIL.
H. M.
5863 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Verborgene en geopenbaarde dingen. Dr A. Kuyper heeft in zijn theologischen voorllchtingsarbeid herhaaldelijk heengewezen naar de bekende uitspraak: „de verborgen dingen zijn voor den Heere onzen God, maar de geopenbaarde voor ons en onze kinderen" (Deut. 29 : 29). ...

17 juni 1938
De Reformatie
K. S.
M. VREUGDENHIL.
4536 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Marcion, het evangelie van den vreemden god. VII. (Slot.) Marcion en de Duitsche Heidenen. Weer andereii — Rosenberg bijv. — geven no^ beteekenis aan den persoon van Jezus van Nazareth, maar de teekeni ...

27 maart 1936
De Reformatie
M. VREUGDENHIL.
1845 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Marcion, het evangelie van den vreemden god. VI. Marcion en üe Duitsclie Heiden& a. ^)Haraacks wensch, dat in de bonte rijen der zoekers naar God ook weer Marcionieten gevondïti zonden worden, is niet alleen vervuld in den ...

20 maart 1936
De Reformatie
M. VREUGDENHIL.
1867 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Marcion, het evangelie van den vreemden god. V. Marcion en Karl Barth. Ieder, die dit opschrift leest, kaa vragen: hoe wordt deze samenvoeging l^edoeld? En daarom willen wij maar direct zeggen, hoe wij ...

13 maart 1936
De Reformatie
M. VREUGDENHIL.
1908 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Marcion, het evangelie van den vreemden god. IV. De liijbei van Marcion. Hoe komt Marcion aan zijn leer van den goeden god, die gelieel „fremd" was aan de mensclilieid en tocli in zijn onbegrijpelijke ...

6 maart 1936
De Reformatie
M. VREUGDENHIL.
1945 woorden
van 2