GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

6 resultaten
Filteren
Penningm.
Uit de Pers.

Uit de Pers.

De l> : püiateri door de jongste Generale Synode benoemd om de predikantstractementen te verbeteren, hebben onderstaand schrijven aan de Kerken gericht!Aan de Classis Middelburg van Geref. Kerken.Weleerwaarde en Eerwaarde Broeders in Christus!Reeds drie Generale Synoden, d ...

De Heraut
L. LINDEBOOM
Praeses.
P. A. E. SILLEVIS-SMITT
Scriba.
J. G. SCHEURER
Penningm.
872 woorden
Dringende Bede om Hulp.

Dringende Bede om Hulp.

De Vereeniging voor Chr. Onderwijs, gevestigd te Hardinxveld, en erkend bij Koninklijk besluit, richt een vriendelijke, maar dringende bede tot alle broeders en zusters, die het Christ. Onderwijs liefhebben, om onmiddellijke hulp. Meer dan ooit wordt in ons midden de behoefte gevoeld aan een scho ...

De Heraut
W. H. SWETS
Secretaris.
H. v. D. BOUT
Penningm.
H. PIERSON.
LOHMAN.
A. DERKSEN.
283 woorden
Officieele Berichlen.

Officieele Berichlen.

(Met verkorting uit hei Kerkblad van 4 Dec)Classis Beilen, gehouden te Dwingelo 17 November 1896.In het moderaraen nemen zitting: Ds. Mooihuizen als praeses, en Ds. Dijkstra als scriba. Naar aanleiding van een speciaal geval wordt de opmerking gemaakt, dat sommige vertrekkende leden ...

De Heraut
A. VAN DER SLUYS
Voorz.
H. BRINK
Secretaris.
G. BRUGSMA
Penningm.
P. BIESTERVELD
Ab-actis.
H. W. VAN LOON.
818 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Met verkorting uit het Kerkblad van 16 October).Aan de Eerw, Kerkeraden !In uitvoering van het besluit der Generale Synode te Middelburg wordt, te beginnen met deze maand, voortaan aan elke kerk een present-exemplaar van I£et Kerkbladgezondtnvoox haar archief en ten gebruike bij vo ...

De Heraut
RED.
J. NEDERHOED.
A. VAN DER SLUIJS
Voorz
H. BRINK
Secretaris.
G. BRUGSMA
Penningm.
374 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Met verkorting uit het Kerkblad van 9 October).Classis Zutphen, gehouden te Winterswijk, 18 September 1896.Ds. Tenkink is praeses.De kerk van Doesburg, wederom vertegenwoordigd, wordt door den praeses welkom geheeten, hetwelk door een der afgevaardigden wordt beantwoord. Naa ...

De Heraut
PROF. M. NOORDTZIJ
Hector
C. MULDER.
A. VAN DER SLUIJS
Voorz.
H
BRINK
Secretaris.
G. BRUGSMA
Penningm.
741 woorden
Kerk te Helmond.

Kerk te Helmond.

Kerk te Helmond. Sedert de vorige opgaaf wordt nog niet vriendelijken dank vermeld, dat bij ons is ingekomen aan Gitten in eens: door C. B. voor ingekomen bij J. W. te Rotterdam van diversen ƒ 15.50; door J. H. te Reeuwijk collecte aldaar ƒ 2.30; van J. T. te Dordrecht / 0.50; door J. T. te Dordr ...

De Heraut
G. VISSER
Penningm.
125 woorden