GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

19 resultaten
Filteren
van 2
STEMMEN UIT ONZE KERKEN

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

Grondgedachte. Mijnheer de Redacteur, In Uw nr van 11 November j.l. citeert U enkele uitspraken van Ds Zwier uit „De (Am.) Wachter" over de onder ons aan de orde zijnde kwestie van de „Gemeene Gratie". Eén van die uitspraken acht dit nu het mooie in dezen ti ...

18 november 1938
De Reformatie
H. BOUWMEESTER.
Red.
255 woorden
Wegens plaatsgebrek wordt het

Wegens plaatsgebrek wordt het

Wegens plaatsgebrek wordf het voorgenomen Hoofd­artikel naar volgende week verschoven. ...

11 november 1938
De Reformatie
Red.
11 woorden
CORRESPONDENTIE

CORRESPONDENTIE

Tot onze spijt bleven wegens plaatsgebrek enkele stukken, waaronder twee stemmen uit onze kerken, dëzé week overstaan. ...

28 oktober 1938
De Reformatie
Red.
18 woorden
AAN ONZE ABONNÉ'S.

AAN ONZE ABONNÉ'S.

Tot onze blijclscliap mogen vsrij melden, dat als medewerker voor de rubriek „Zending", zulks in plaats van wijlen Ds J. D. Wielenga, is toegetreden Dr H. Bergema. ...

15 juli 1938
De Reformatie
Red.
27 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Herianeringen aan Goccejns? De artikelen van onze laatste nummers handelden over het verbond, en toonden bij wijze van een enkel voorbeeld aan, hoe doomig het pad der theologie wordt, als zij tusschen „geopenbaarde dingen" (het verbond) en „verborgen dingen" (de verkiezing) het verband nas ...

8 juli 1938
De Reformatie
K. S.
Red.
L. J. DE ROVER.
M. VREUGDENHIL.
J. S. POST.
6033 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Hei karakter van het verbond aangetast. Ons vorig artikel hield zich bezig met Witsius. V/e trachtten aan te toonen, hoe deze theoloog, teneinde zijn verbondsleer sluitend te krijgen, en tusschen geopenbaarde (verbonds-) en verborgen (verkiezlngs-) „dingen" een log ...

1 juli 1938
De Reformatie
K. S.
L. D.
Red.
M. VREUGDENHIL.
6258 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

De Voetius-interpieiatie van Dr K. Bouwman. Op Vrijdag 25 Juni promoveerde aan de Vrije Universiteit tot Doctor in de Theologie Marius Bouwman, geboren te Baflo, predikant bij de Geref. Kerk van Nieuwendam. Op een dissertatie getiteld: „Voetius over het gezag der s ...

16 juli 1937
De Reformatie
Red.
2378 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

In memoriam Prof. Dr T. Hoekstra. De rouvi' komt wéér over Kampen; Prof. Hoekstra is heengegaan. Met het sterven van zijn schoonvader, Prof. Lindeboom, is de reeks van sterfgevallen in den Kamper kring begonnen; daarna ging Prof. Dr H. Bouwman heen; thans ook de ho ...

24 januari 1936
De Reformatie
K. S.
Red.
5422 woorden
Correspondentie van de Redactie

Correspondentie van de Redactie

K. te B. U biedt mij een ingezonden stuk aan, met protest tegen Dr Noordmans' hier en daar nog al scherpe probleemsteUing, en voorts tegen „De Heraut" en andere bladen. Laat mij, voor vcat het eerste betreft, mogen opmerken, dat Dr N. door mijzelf gevraagd is, en dat ik (ook van hemzelf) van te v ...

24 januari 1936
De Reformatie
Red.
139 woorden
Correspondentie van de Redactie

Correspondentie van de Redactie

V. S. te R. II vraagt mij naar betrouwbare litteratuur van gereformeerde zijde over het Hooglied. Indien „betrouwbaar" beteekent: „dogmatisch-niet-bedenkeluk", dan is er wel iets te noemen. Maar ik vermoed, dat U onder „betrouwbaar" verstaat: „niet alleen dogmatischonbedenkelijt, maar ook juist i ...

11 oktober 1935
De Reformatie
Red.
169 woorden
van 2