GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
"Officieele berichten uit de ned.  Geref. kerken.

"Officieele berichten uit de ned. Geref. kerken.

Verslar vau de buiteaïewone vergadering der classis Arnhem-Zntfen euz., gehouden te Arnhem den 6den Februari 1889De voorzitter Ds. Koster opent de vergadering met gebed en het lezen van i Cor. 13.Nadat volgens de agenda, de gewone werkzaamheden hadden plaatsgehad, wordt in be ...

17 februari 1889
De Heraut
T. J. VISÉE
Scriba
G. KuYPERS
Scriba.
P. J. W. KLAARHAMER.
A. B. CRUCQ.
804 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

DEVENTER, 21 Juli. Heden nam onze geachte leeraar de Wel-Eerw. heer Ds. A. Brummelkamp afscheid van de gemeente, naar aanleiding van 1 Petri 5 : 10—11. Zes jaren mocht Z.Ew. hier met kennelijken zegen arbeiden. Mocht het den Heere behagen, om zijnen dienaar ook tot een rijken zegen te stellen in ...

28 juli 1901
De Heraut
A. A. v. D. BERG
Scriba
83 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Amersfoort. De eerstvolgende vergadering zal D.V. gehouden worden Dinsdag 9 Juli a.s.Punten voor het agendum worden ingewacht voor Zaterdag 22 Juni aan het adres van den tweeden ondergeteekende.Namens de kerkeraden der roepende kerk Bunschoten ...

16 juni 1907
De Heraut
Ds. J. C. C. VOIGT.
Ds. J. KopPE.
A. G. HONIG
secretaris.
P. PLOOR
Scriba
A
DELFOS
act.
958 woorden
van 2