GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

9 resultaten
Filteren
T. GERBER.
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Waarde en zeer geachte broeders in den Heere.Namens de Synode der Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika, die in den loop de^er maaiid zitting gehouden heeft te l'otschefstroom, Transvaal, hebben wij de hartcHjke groeten aan de Gereformeerde kerken van Nederland over te brengen.Het .ver ...

11 juni 1916
De Heraut
T. HAMERSMA
V. d. m.
J. G. V. D. WALT
D. RUMPFF
K. P.
Zuid
J. E. VONKENBERG
T. GERBER.
A. H. VAN MINNEN
927 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

VELDPRËDIKING. •Vervulde velddiensten in de maanden Maart-AprU .1916, Vamdt Tilburg; Maart Ds. v. d. Vliet, van Oosterend, te Ulicoten en Baarle-Nassau. Oef, Kuiper, van Broek a/Akkerw. te Alphen en Goirle. Ds. Broek Roelofs, van Schildwolde, te Tilbu ...

4 juni 1916
De Heraut
T. GERBER.
453 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

VELDPREDIKING. Verleende hulp in de maanden Januari—Februari 1916.Vanuit TUburg:2 Jan. Ds Trenning, van Qlst, te Gbrilé en Tilburg, , 2 » Ds. Roos, van Vinkeveen, te Tilburg en Hilvareubeek. 30 » Ds. Schoemakers van Kampen, te Baarle-NaSsau, Ulicoten en Tilb ...

26 maart 1916
De Heraut
Namens deputaten ad hoc
T. GERBER.
Namens den Raad der roepende Kerk van Barendrecht. J
G. KUNST
Praeses.
J. C. C. VOIGT
ptaeses. A. GELDERBLOM
scriba.
Namens den Kerkeraad der roepende kerk. Ds. M. M. HORJUS
Praeses. JOH. TIMMERMAN
Scriba.
751 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Kort verslag van de vergadering der Geref. kerken in de classe Amersfoort, , gehouden 5 October 1915.1. De opening geschiedt op de gebruikelijke wijze.2. Ds. Horjus en ouderhng Wendt zien de credentiebrieven na en rapporteeren regelmatige afvaardiging. Ds. Horjus en Ds. RoUoos teeke ...

21 november 1915
De Heraut
H. A. MUNNIK
T. GERBER.
1038 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Evangelisatie-arbeid van de Geref. Kerken in N.-Brabant en Limburg.De deputaten der Particuliere Synode van N.-Brabant en Limburg hebben de eer mede te deelen, dat, inplaats van den Ed. Achtb. heer A. C. van Drimmelen te Klundert, die op zijn herhaald verzoek eervol is ontslagen en tot Eer ...

25 juli 1915
De Heraut
L. G. GORIS
Scriba.
A. KoLLAARD
Voorz.
P. PRINS
Secr.
Ds. J. VISSER
prases.
T. GERBER.
IJsel.
P. JUKKENEKKE J.PZN.
H. DE BRUIJN
scriba II
2076 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

YELDPREDIKING. Verleende hulp in de maanden Maart—April 1915 : De Kerk te "Tilburg werd bijgestaan door: 7 Maart Ds. Postema, van Beilen, Dr. Kuyper, van Rotterdam, Ds. Thijs, van Hattem, Ds. Bulder van Vroomshoop.14 » Ds. RuUmann, van Utrecht, Ds. Bu ...

6 juni 1915
De Heraut
T. GERBER.
J. G. KUNST.
H. MEULINK.
1486 woorden
VELDPREDIKING.

VELDPREDIKING.

Van onderscheidene zijden aangezoc: lit, eens opgave te doen /au de Kerken en personen. die in de veldprediking hulp verleenden, heeft ondergeteekendc, na gepleegd overleg met zijne mede-deputaten, de eer het volgende overzicht aan de Kerken aan te bieden: De kerk te Tilburg werd bijgestaa ...

4 april 1915
De Heraut
T. GERBER.
819 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie.)Hooggeachte Redactie !Naar aanleiding van Uw artikel «Onze jongens te velde, * waarin o. m. gehandeld wordt over de veldprediking, met name in Limburg en Noord-Brabant, veroorloof ik me eene kleine opmerking.U laat het voorkomen, ...

11 oktober 1914
De Heraut
T. GERBER.
277 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Kort verslag van de vergadering der classis 's-Hertogenbosch, te 's Bosch, op 21 Januari 1914.Art. 1. DS. Brummelkamp opent na Psalmgezang met gebed, en 4eest Ps. 147.Art. 2. Uit de credentiebrieven blijkt, dat 2 kerken afwezig zijn. Ds. Br. feliciteert Ds. Both met zijn gelukkig he ...

8 februari 1914
De Heraut
T. GERBER.
H. A. MUNNIK JR..
782 woorden