GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

3 resultaten
Filteren
VAN SCHELVEN
Officieele berichten uit de ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de ned. Geref. kerken.

De kerkeraad der Ned Ger. kerk te Zaamslag bericht, met hartelijken dank, ontvangen te hebben van de kerk te Grgpskerke, gecollecteerd in de kerk, ƒ 4.05, Bewege de Heere nog vele kerken, iets af te zonderen tot verlichting onzer gemeente. De Heere heeft den blijmoedigen gever lief. ...

De Heraut
De kerkeraad voornoemd
W
A. VROLIJK JR.
voorzitter.
K. DE KRAKER
scriba.
B
VAN SCHELVEN
consulent.
A. VAN KRUISTUM
ouderl.
"W. G
BOERSEN
»
H. VAN DORP
diaken.
J. F. HÖLSCHBR
276 woorden
Officieele Berechten.

Officieele Berechten.

Classis Breukelen. De kerkeraad der Geref. kerk te Nichte irecht, met rte saamroeping der classis belast, noodigt de kerken ter gewone vergadering D.V. op Donderdag 2 Nov. e.k., gewone tijd en plaats.Punten enz. voor het agendum worden ingewacht tot 23 dezer ...

De Heraut
W. G
HULSMAN
W
C. KERSBERGEN
Ds. W. MAAN
B
VAN SCHELVEN
H
MEIJERING
A
MEILIS
K
BIERSTEKEK
G. M. VAN RENNES
717 woorden
ARMENWET.

ARMENWET.

Aan de Kerkeraden, Classen en Synoden der Geref. Kerken in Nederland, Weleerw. en Eerwaarde Broeders.Bij de Staten-Generaal is door onze Regeelioe een wetsontwerp ingediend, dat, zoo het wet werd, voor het leven onzer Kerken van , èr strekkende beteekenis zou zijn. We bedoelen het w ...

De Heraut
L. BOUMA
V. d. m. Middelburg.
W. BOUWMAN
V. d. m. Hallum.
K. LE COINTRE
Goes.
Dr. W. A
VAN Es
V. d
m.
Leeuwarden.
K. FERNHOUT
V. d. m. Utrecht.
F. A. V. D. HEIJDEN
V. d. m.
Oudshoorn.
J. J
MIEDEMA
V. d
m. Groningen.
W. B
RENKEMA
V
d
m
Renkum
R. J. W. RUDOLPH
V
d. m. Leiden.
C
L. F
VAN SCHELVEN
V. d. m.
2569 woorden