GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

3 resultaten
Filteren
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Met verkorting uit het Kerkblad van 16 October).Aan de Eerw, Kerkeraden !In uitvoering van het besluit der Generale Synode te Middelburg wordt, te beginnen met deze maand, voortaan aan elke kerk een present-exemplaar van I£et Kerkbladgezondtnvoox haar archief en ten gebruike bij vo ...

18 oktober 1896
De Heraut
RED.
J. NEDERHOED.
A. VAN DER SLUIJS
Voorz
H. BRINK
Secretaris.
G. BRUGSMA
Penningm.
374 woorden
Aan de Redactie van de Heraut.

Aan de Redactie van de Heraut.

Aan de Redactie van de Heraut.Geachte heer Redacteur!Met leedwezen heeft de Regelingscommissie van de 12e Internationale Cot^erentie yan Chx. Jongelingsvereenigingen opgemerkt, dat een onopzettelijk verzuim harerzijds jegens den heer Mr. L. W. C. Keuchenius, als een naar 't schijnt ...

18 oktober 1891
De Heraut
A. J. HooGENBiRK
Voorz
B. SILLEM
Secret.
411 woorden
Officieele berichten uit de Ned Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned Geref. kerken.

De kerkeraad der Ned. Geref. kerk van Nieuw Loosdrecht maakt door dezen bekend, dat als scriba is opgetreden de heer J. Daams, weshalve de kerkeraad verzoekt alle brieven en stukken, voor hem bestemd, aan genoemden heer J. Daams te adresseeren.Namens den kerkeraad voornoemdJ. FLOOR, ...

10 mei 1891
De Heraut
J. FLOOR
Voorz
J. DAAMS
Scriba.
H KOK
Scriba
89 woorden