GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

8 resultaten
Filteren
W. F. A. WINCKEL
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

VRIJE UNIVERSITEIT, Men schrijft ons uit Groningen: . Op de samenkomst van S April van het Provinciaal comité werd ook de aandacht gevestigd op de noodzakelijkheid van contributieverhoog!Tal van broeders die reeds sedert jaren hunne gaven aande V. U. bijdroegen, moeten worden herinn ...

21 april 1918
De Heraut
L. S.
A. SINNEMA SZN.
W. F. A. WINCKEL
J. A. DE VRIES.
740 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

ZEGELWET. De Zegel wet 1917 plaatste de kerken voor de-, kwesüe, in hoeverre kerkelijke stukken aan het zegelrecht onderwerpen rijn. De vraag rees : • a. of de Zegelwet toepasselijk is op toezeggingen van tractaien^ toekenningen van pensioenen en dergelijken. Ar. 2 ...

7 april 1918
De Heraut
JOLLES
H. Overheid.
H. BOUWMAN.
W. F. A. WINCKEL
J. A. DE VRIES
J. DONNER.
1183 woorden
Offcieele Berichten.

Offcieele Berichten.

Provinciaal Studiefonds der Geref. Kerken in Noord-Holland. Deputaten voor genoemd fonds, gemachtigd door de Prov. Synode, roepen jongelingen op, in hunne provincie woonachtig en die in aanmerking wenschen te komen voor een geldelijke ondersteuning bij hunne theolo ...

21 mei 1916
De Heraut
W. F. A. WINCKEL
pracses.
J. A. DE VRIES
scriba.
224 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

L. S.De Raad der Geref. Kerk te Bunschoten en Spakenburg (A en B), door de 11. gehouden Classe aangewezen als roepende Kerk, heeft de eer u te berichten, dat de a.s. Classevergadeting zal gehouden worden D. V. 14 Jan. e.k. te Amersfoort, te 9½ uur.Punten voor 't agendum dienen voors ...

22 december 1912
De Heraut
Ds. J. SIJBESMA.
W. F. A. WINCKEL
J. A. DK VRIES
L. G. GORIS
816 woorden
Pijnlijke concurrentie.

Pijnlijke concurrentie.

De nieuwe Gymnasiale beweging, waarin zich zoo krachtig de begeerte van het Calviaistisch volksdeel uitspreekt, om ook ia de hoogere sferea vaa het volkslevea weer te gaan meespreken, heeft dit pijnlijke, dat er in zekeren zia eea concurreatie door ontstaat, die bij een bestaand Gymnasium allicht ...

7 november 1897
De Heraut
W. F. A. WINCKEL
835 woorden
Geref. Gymnasium te Zetten.

Geref. Gymnasium te Zetten.

Men verzoekt ons de opname van het volgende : In den laatsten tijd is de aandacht van het Christelijk publiek in Nederland zeer gevestigd op het Geref. Gymnasium te Amsterdam. Volgens ons verdient het Gymnasium zeer de aanbeveling, die het van onderscheidene zijden kreeg.Nu sprak on ...

23 december 1894
De Heraut
W.
W. F. A. WINCKEL
959 woorden
Correspondentie

Correspondentie

Aan den Weleerw. Zeer gel. heer Ds. J. H. C. Wagener, pred. te Antwerpen, Weleerw. Zeer gei. Heer !In uw ingezonden stnk in No. 655 van de Heraut, vraagt u opgave van den naam en de woonplaats van den inzender van het stuk, dat in de Heraut van 8 Juni een plaats vond en ook handelde over d ...

27 juli 1890
De Heraut
W. F. A. WINCKEL
135 woorden
Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Zoo de Heere wil, zal in het kerkgebouw der Ned. Hervormden te Noordeloos op Woensdag 26 September eene conferentie gehouden worden, teneinde de reformatie der kerken te bespreken.Als sprekers hopen daarbij de predikanten G. Vlug van Leiderdorp, W. F. A. VVinckel van Oudewater en C W. J. v ...

30 september 1888
De Heraut
W. F. A. WINCKEL
F. DE RUIG
C. D. VAN SCHOUWENBURG.
Ds. W. MULDER
G. A. ScHAFTENAAR
E. H. T. WOUDSTRA
1294 woorden