GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

5 resultaten
Filteren
W. GEESINK
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 9 April^WESTERLEE, 5 April 1897. Nadat door de laatstgehoudene Classis besloten was, alhier eene zelfstandige Gereformeerde kerk tot openbaring te brengen, hadden wij gisteravond het voorrecht, dat aan dit besluit werd gevolg gegeven. Onze consulent. Ds. ...

De Heraut
H. v. D. VEEN
F. L. RUTGERS
W. GEESINK
761 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Mei verkorting uit hei Kerkblad van 6 November)Classis Assen, gehouden 20 October 1896.Ds. H. Dijkstra is praeses, Ds. G. H. Zahn scriba.De rondvraag naar artikel 41 D. Kerkenorde geeft ruime stof tot bespreking van financieels toestanden en andere geestelijke belangen. Van ...

De Heraut
F. L. RUTGERS
Voorzitter.
W. GEESINK
Ab-actis.
A. VAN DER SLUIJS
Voorz.
H. BRINK
Secretaris.
G. BRUGSMA
Pennittgm.
728 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Met verkorting uitliet Kerkblad van 30 Octeier).Vergadering der Classis Tiel, gehouden te Zalt-Bommel 6 October 1896, Tot praeses wordt benoemd: Ds, J, Kok, tot scriba Ds. Lanting.Een oflïcieel rapport van deputaten »voor den Evangelie-arbeid op die plaatsen in de Classis, w ...

De Heraut
F. L. RUTGERS
Praeses.
W. GEESINK
Ab-actis.
M. NOORDTZij
Rector.
P. BIESTERVELD
Ab-actis.
B. VAN SCHELVEN.
J. VAN ANDEL.
E. KROPVELD.
A. H. GEZELLE MEERBURG.
H. HOEKSTRA.
Js. VAN DER LINDEN.
1231 woorden
Uit de Synode.

Uit de Synode.

In Frieslands hoofdstad kwamen onze kerken de vorige week ter Synode. Nadat op Maandagavond in een bidstond, door Prof. Kuyper geleid, voor deze samenkomst 's Heeren aangezicht was gezocht, werd Dinsdagmorgen door den voorzitter van den kerkeraad van Leeuwarden, in de Noorderkerk, het bezield en ...

De Heraut
A. KUYPER
G. VAN GOOR
H. HOEKSTRA
J. H. FERINGA
W. GEESINK
5677 woorden
Officieele berichten uit de ned. Geref. Kerken.

Officieele berichten uit de ned. Geref. Kerken.

Door de class, vergadering, gehouden te otterdam op Donderdag 3 Mei jL, werd beloten het volgende langs dezen weg te publieeren: »Na nauwgezet onderzoek komt de classis erug op haar vroeger genomen besluit om Ds. aman niet in de kerken onzer classis te laten ptreden en laat het voorts in d ...

De Heraut
F. FORTUIN
h. t.
H. J. VAN ESSEN
W. GEESINK
F. FORTUIN
535 woorden