GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

5 resultaten
Filteren
W. MULDER
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Garnizoen Ede. Ouders, die er belang in stellen, dat hunne zonen te Ede in garnizoen liggend, godsdienstonderwijs ontvangen, wordt ten zeerste aanbevolen den garnizoenscommandant te verzoeken hun de gelegenheid te openen, om de catechisatie bij te wonen, die eiken ...

30 april 1911
De Heraut
W. MULDER
pred.
88 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Garnizoen Ede. Ouders, wier kinderen te E Ie in garnizoen zijn of nog zullen komen, wordt dringend verzocht de namen van hunne zcons op te geven met vermelding van het bataillon en de compagnie, ten einde den garnizoenscommandant te verzoeken, de doopleden der Gere ...

27 november 1910
De Heraut
W. MULDER
J. G. KUNST
J. VISSER
H. J. KOUWENHOVEN Dz.
781 woorden
Officieele Gerichten.

Officieele Gerichten.

Classis Meppel. Op de vergadering dezer classis, gehouden 3 Febr. j 1., werd met algemeene stemmen tot den mi-isionairen dienst des Woords toegelaten de heer D K. Wielinga, theol. cand. te Kampen, door de ks-rk van Hoogeveen beroepen om uitgezonden te worden voor d ...

14 februari 1904
De Heraut
M. ELZINGA.
W. MULDER
Ds. J. H. DONNER
Ds. N. Y. VAN GOOR
DR
A. NOORDTZIJ
1146 woorden
Officieele berichten uit de ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de ned. Geref. kerken.

De kerkeraad der Ned. Geref. kerk van Elburg heeft het voorrecht den zusterkerken te berichten, dat hij in zijne vergadering, van 6 Juli 11. voor zijne kerk alle gemeenschap met de den kerken opgelegde Synodale organisatie van 1816 verbroken heeft en derhalve de nooit wettig afgeschafte kerkenord ...

3 augustus 1890
De Heraut
J. TEN HOOPE
A. HENGEVELD HZ.
G. J DEETMAN
A. TEN HOOPE
W. MULDER
JoHs. STAM
788 woorden
BIJVOEGSEL

BIJVOEGSEL

Geref. kerken. BEHOORENDE TOT „De Heraut van 25 November 1888. Officieele berichten uit de ned. Geref. kerken.Vergadering der gecombineerde classes Gouda, Leiden en Den Haag, op 14 Novembe ...

2 december 1888
De Heraut
W. MULDER
H. MOERMAN
J. HULSEBOS
S. L. ERINGA.
W. VAN GEEST
D. J. KARSSEN
J. T HOEN.
P. RAAB.
D. M. ROOS.
K. VINK.
2199 woorden