GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

6 resultaten
Filteren
diaken.
Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

, De kerkeraad der Nederd. Geref. kerk te Helder, tot de ervaring gekomen zijnde, dat zich onder de miliciens der lichting van 1891, bij land-en zeemacht ingedeeld, ook leden der Nederd. Geref. kerken bevinden, noodigt de desbetreffende kerkeraden uit, kennis te geven aan het adres van den onderg ...

De Heraut
Ds. A. KNOLL
consulent.
J. VAN ESSEN
ouderling.
J. A. SNOO
ouderling.
A. HooTMEijER
ouderling.
P. V. D. VEN
diaken.
R. V
GEMERDEN
diaken
H. H. HOFSTBA
scriba.
W. RINGNALDA
scriba.
P. REIJLING
Scriba.
R. V
GEMERDEN
G. VISSER
1258 woorden
Officieele berichten uit de Ued. Beref. kerken.

Officieele berichten uit de Ued. Beref. kerken.

De kerkeraad der Ned. Geref. kerk van Lopik en Kabauw heeft het voorrecht, aan de zusterkerken te mogen berichten, dat, door de ontferminge Gods, ook de kerk te dier plaatse in den weg der reformatie is geleid geworden. Nadat herhaalde malen vruchteloos aan den kerkeraad der synodale organisatie ...

De Heraut
De kerkeraad van Lopik c
a.
G. RINGNALDA
h
t. consulent.
ANTH. DEN HARTOG
ouderling.
T. SPELT
»
J. HoOGENDooRN
diaken.
C. BENSCHOP
»
L Ds. E. ZwiËRS
h. t. scriba.
920 woorden
Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Wegens het vrijwillig bedanken van den scriba des kerkeraads N. H. Beversluis, is in zijne plaats benoemd (als scriba van den kerkeraad) de ouderling P. den Boer, aan welk adres men voortaan gelieve te adresseeren.Namens den kerkeraad van Oud-Beierland, H. J. VAN ZETTEN.De ke ...

De Heraut
H. J. VAN ZETTEN.
H. VAN DER KAA-ouderling.
R. SIMONS
»
M. BOMGAARS
»
Is. DIEPENHORST
diaken.
P. DURBELDAM
Ds. R. W. J. RUDOLPH
consulent.
J
D. V. D. VELDEN
consulent.
W
RINGNALDA
570 woorden
Door de kerk van Vlissingen

Door de kerk van Vlissingen

Door de kerk van Vlissingen en die van Koudekerke op Walcheren is het besluit genomen, om voor de noodlijdende zusterkerken tweemaal telken jare te collecteeren, en de aldus ingezamelde gelden ter verdeeling op te zenden aan de Commissie voor de proceskosten, die ook deze taak wel op zich zal wil ...

De Heraut
W. K. P. GOEREE
V. d. m.
W. H. BRONS
ouderling.
G. N. TAKENS
J. J. KAMP
J. B. SMIT
diaken.
E. G. ENGELS
KUYPER.
1458 woorden
Officieele berichten uit de ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de ned. Geref. kerken.

De kerkeraad der Ned Ger. kerk te Zaamslag bericht, met hartelijken dank, ontvangen te hebben van de kerk te Grijpskerke, gecollecteerd in de kerk, ƒ 4.05.Bewege de Heere nog vele kerken, iets af te zonderen tot verlichting onzer gemeente. De Heere heeft den blijmoedigen gever lief. ...

De Heraut
W. A. VROLIJK JR.
voorzitter
K. DE KRAKER
scriba.
B. VAN SCHELVEN
consulent.
A. VAN KRUISTUM
oüderl.
"W. G. BOERSEN
»
H. VAN DORP
diaken.
J. F. HöLSCHER
»
282 woorden
Officieele berichten uit de ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de ned. Geref. kerken.

De kerkeraad der Ned Ger. kerk te Zaamslag bericht, met hartelijken dank, ontvangen te hebben van de kerk te Grgpskerke, gecollecteerd in de kerk, ƒ 4.05, Bewege de Heere nog vele kerken, iets af te zonderen tot verlichting onzer gemeente. De Heere heeft den blijmoedigen gever lief. ...

De Heraut
De kerkeraad voornoemd
W
A. VROLIJK JR.
voorzitter.
K. DE KRAKER
scriba.
B
VAN SCHELVEN
consulent.
A. VAN KRUISTUM
ouderl.
"W. G
BOERSEN
»
H. VAN DORP
diaken.
J. F. HÖLSCHBR
276 woorden