GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

5 resultaten
Filteren
secretaris.
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Beroepen te: Kooten: G. J. Sijbesma, cand. te Dedemsvaart. Nieuwendam (Geni. A'dam) : H. J. Jager te Jutrijp-Hommerts.Aangenomen naar: Lochem-Barchem: J. Kapteijn, cand. te Almelo. Veere: J. v. d. Guchte, cani te Bergen op Zoom.Bedankt voor: Beetgum: E. Nawijn te Oosternijkerk. Boor ...

De Reformatie
A. BOOT
secretaris.
1121 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Amersfoort. De eerstvolgende vergadering zal D.V. gehouden worden Dinsdag 9 Juli a.s.Punten voor het agendum worden ingewacht voor Zaterdag 22 Juni aan het adres van den tweeden ondergeteekende.Namens de kerkeraden der roepende kerk Bunschoten ...

De Heraut
Ds. J. C. C. VOIGT.
Ds. J. KopPE.
A. G. HONIG
secretaris.
P. PLOOR
Scriba
A
DELFOS
act.
955 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe Gouda. De vergadering der Classe Gouda zal D.V. gehouden worden op Dinsdag 5 Mei 1903 des voormiddags 9 ure in de Noorderkerk te Gouda. Punten voor het Agendum voor of op 14 April in te zenden aan den eerst ondergeteekende. Namens den raad der roepende Kerk ...

De Heraut
JOH. S. LANGEN
praescs. P. D. MuYLwijK
scriba.
H. J. FLIPSE
scriba.
A. A. VAN OPSTAL
praeses.
M. NOORDTZIJ
secretaris.
Ds. J. MEIJER JR.
h. t. scriba.
770 woorden
L. S.

L. S.

De Redactie van het dagblad De Standaard, ontwaard hebbende, dat velen in den lande, nu het ontslag van den heer KEÜCöENIUS als Minister van Koloniën door Z. M. den Koning geteekend is, het oogenblik gekomen achten, om hem, bij zijn aftreden onder zoo excepioneele omstandigheden, een blijk van hu ...

De Heraut
Dr. A. KUYPER.
A. J. H0OGENBIRK
secretaris.
287 woorden
Officieele berichten uit de ned.  Geref.kerken.

Officieele berichten uit de ned. Geref.kerken.

Op Donderdag 25 April vergaderde de clas sis Utrecht—Wijk in. de kerkekamer van de Oosterkerk te Utrecht.De vergadering werd geopend met gebed door den praeses (naar toerbeurt daarvoor aan gewezen) Ds. J. J. Westerbeek van Eerten, die daarna las Matth. 25 : i—13.Veertien kerken hadd ...

De Heraut
W. RINGNALDA
scriba.
UEd. dw. dienaar E. NOTEBOOM
oud.
Dr. W. VAN DEN BERGH te Voorthuizen
voorzitter
F. KORTLANG
J.EZN. te Velp
secretaris.
675 woorden