GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

4 resultaten
Filteren
A. V. D. SLUYS
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Mei verkorting uit het Kerkblad van 13 Du. 1895.Classis Middelburg, gehouden 12 November 1895.Door den dienaar des Woords der roepende kerk. Ds. A. Steijling, wordt deze vergadering geopend met gebed, na het zingen van Ps. 65 : 2 en het lezen van Ps. 27.De omvraag naar art, 4 ...

15 december 1895
De Heraut
A. V. D. SLUYS
Praeaes.
H
BRINK
Scriba.
G. BRUGSMA. Fenn.
787 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verTcoriing uit het Kerhblad van 6 Dec. 1895.Classisvergadering Apeldoorn, gehou­ s den op 13 November 1895, te h Voorthuizen.Het moderamen is samengesteld als volgt: Ds. J. E. Vonkenberg, voorzitter; Ds. J. C. van Schelven, assessor en Ds. D. Kofüjberg, scriba.Aan de ord ...

8 december 1895
De Heraut
A. V. D. SLUYS
H. BKINIC
G. BRUGSMA.
457 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verhorling uit het Kerkblad van 8 Nov, 1895.Acta van de Classicale Vergadering te Franeker, gehouden 3 Oct 1895.De praeses der vorige vergadering, Ds. Nawijn, opent, nadat gezongen is Ps. 86:6 en'gelezen 2 Tim. 4, de vergadering met gebed.Ds. Van der Wal is naar toerbeurt ...

10 november 1895
De Heraut
A. V. D. SLUYS
H. BRINK
G. BRUGSMA
Penn
949 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Uei verlcorting uit het Kerkblad mn i Nov. 1895, Classicale Vergadering, gehouden op den isden October te Rotterdam, Namens de roepende kerk opent Ds, Vedei de vergadeiing.Het moderamen is sarïiengesteld als volgt Ds. Veder praeses. Ds, Smeding assessor, Ds.Voor de vele en tr ...

3 november 1895
De Heraut
A. V. D. SLUYS
Praeses
H. BRINK
Scriba
G. BRUGSMA
Penn.
1261 woorden