Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

49 resultaten
Filteren
van 5
Het doel en de inrichting van hospitiën - pagina 27

Het doel en de inrichting van hospitiën - pagina 27

29 godvreezend daarbij; en deswegen wiert hij de opperste in het genootschap van alle wijsheit en weetenschappen». Trouwens, met den kost was het in het hospitium zoo ge­ steld — al weder «exceptis excipiendis» *) — dat «goed en genoeg» zich paarden met«matig en eenvoudig» a). Goedb ...

29 January 1885
Inaugurele redes
A.H. de Hartog
242 woorden
Het doel en de inrichting van hospitiën - pagina 18

Het doel en de inrichting van hospitiën - pagina 18

20 «Die Vorfahrenhabenschonmit lobenswertherSorgfaltsolche Stiftungen dargestelt» , zegt Spener, «damit in ihnen das jugendliche Alter nicht blos zur Menschlichkeit gebildet, sondern vorzüglich, damit die in der Taufe Christo geweihte Seelen durch eine fromme Zu ...

29 January 1885
Inaugurele redes
A.H. de Hartog
222 woorden
Het doel en de inrichting van hospitiën - pagina 1

Het doel en de inrichting van hospitiën - pagina 1

Het Doel en de Inrichting VANHOSPITIëN REDE, GEHOUDEN B I J DE INWIJDING VAN HET HOSPITIUM DER VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM,op den 2 9 Januari 1885DOORDr. A. H. DE HARTOG, Regent van hetHospitium.ROTTERDAM ,J.H.DUNK, 1885. ...

29 January 1885
Inaugurele redes
A.H. de Hartog
29 woorden
Het doel en de inrichting van hospitiën - pagina 28

Het doel en de inrichting van hospitiën - pagina 28

30 Gedachtig aan h e t :«Non alit in fragili panis modo corpore vitam, gratia Dei vitae tempora longa facit» »). werd ook bij den maaltijd gebeden en gedankt: a) «Cumque epulas dederis, rerum Pater optime nobis, 2adde epulis vires pro bonitate tua» ) .En dit schier zonder uit ...

29 January 1885
Inaugurele redes
A.H. de Hartog
155 woorden
Het doel en de inrichting van hospitiën - pagina 2

Het doel en de inrichting van hospitiën - pagina 2

Het Doel en de Inrichting VANHOSPITIEN REDE, GEHOUDEN B I J DE INWIJDING VAN HET HOSPITIUM DER VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM,op den 29 Januari 1885DOORRD . A. H. DE HARTOGr, Regent van tietHospitium,ROTTERDAM, J.H.D U N K , 1885. ...

29 January 1885
Inaugurele redes
A.H. de Hartog
32 woorden
Het doel en de inrichting van hospitiën - pagina 3

Het doel en de inrichting van hospitiën - pagina 3

EDELACHTBAREIIEERENBURGEMEESTERENWETHOUDERSDEZER STAD, HOOGEERZAME HEEREN DIRECTEUREN ONZER VEREENIGING, HOOGACHTBARE HEEREN CURATOREN DEZER UNIVERSITEIT, HOOGGELEERDE HEEREN PROFESSOREN IN DE ONDERSCHEIDENE FACULTEITEN , ZEERGELEERDEHEERENDOCTOREN ...

29 January 1885
Inaugurele redes
A.H. de Hartog
125 woorden
Het doel en de inrichting van hospitiën - pagina 4

Het doel en de inrichting van hospitiën - pagina 4

6 ea religie- ab elegantia et quaestus cupiditate differt, quod haec duo cum illustribus et floreritibus hospitium faciunt, illa vero h i s , a quibus neque gratiam, neque opem, neque quaestum exspectat, domum apertam habet» ' ) .J a , wel heeft de lof derhospitaliteit door de tijde ...

29 January 1885
Inaugurele redes
A.H. de Hartog
288 woorden
Het doel en de inrichting van hospitiën - pagina 20

Het doel en de inrichting van hospitiën - pagina 20

22 't Is verre van ons dat wij de universiteiten «generaliter» zouden beschuldigen, alsof zij deze dingen niet genoeg ter harte namen. Ook weten wij, dat er velen uit «faeces locorum et temporum» ' ) 2zijn voortgekomen als «viri egregii» ) . En het blijft er b i j , dat alleen wie God bewa ...

29 January 1885
Inaugurele redes
A.H. de Hartog
238 woorden
Het doel en de inrichting van hospitiën - pagina 29

Het doel en de inrichting van hospitiën - pagina 29

31 «Al wandelende en exerceerende» a) «diunmodo non scurrivagi conspiciantur» ')£>). Et studiosi, si volunt, quandoque aereum globum manu agitent, torqueantque ad fatigationem»2) c).Als «commilitones» vonden zij, bij muziek en gepaste vrolijkheid, in leeszaal en conversati ...

29 January 1885
Inaugurele redes
A.H. de Hartog
228 woorden
Het doel en de inrichting van hospitiën - pagina 5

Het doel en de inrichting van hospitiën - pagina 5

Romeinen, die «pecunias multas, frumentum a n n u u m , et alia, quibus opus erat» ' ) voor de studiën van behoeftige jongelingen bestemden a). Zelfs bij de Perzen, Indiërs, Chinezen en andere volken vinden wij de school, in haren eisch van voeding en opvoeding, onder het patrocinaat der hospital ...

29 January 1885
Inaugurele redes
A.H. de Hartog
250 woorden
van 5