GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

281 resultaten
Filteren
van 29
Ab Flipse
'Hier leert de natuur ons zelf den weg' - pagina 247

'Hier leert de natuur ons zelf den weg' - pagina 247

noten24670. G. J. Sizoo en C. P. Koene, ‘The period of radioactive phosphorus’, in: Physica, 3 (1936), 1053-1056. 71. G. J. Sizoo, C. Eijkman en P. Groen ‘The secondary gamma-radiation (Bremsstrahlung) excited by the beta-particles of 1532P’,in: Physica 6 (1939), 1057-1076; D. Mulde ...

1 januari 2005
Historische Reeks
Ab Flipse
356 woorden
'Hier leert de natuur ons zelf den weg' - pagina 248

'Hier leert de natuur ons zelf den weg' - pagina 248

noten 87. Deze paragraaf is deels gebaseerd op Gjalt Zondergeld, Geen duimbreed?!, 156-177. 88. C. C. Jonker, ‘In memoriam prof. dr. ir. J. Coops’, in: Jaarboek vu 1969, 69-74, aldaar 72. 89. De vu in oorlogstijd, 114. 90. Ibidem, 115. 91. Zie p. 127-129. 92. Vrije Universiteitsblad 9 (1941-1942) ...

1 januari 2005
Historische Reeks
Ab Flipse
279 woorden
'Hier leert de natuur ons zelf den weg' - pagina 249

'Hier leert de natuur ons zelf den weg' - pagina 249

noten2484. J. Veenhof, ‘Honderd jaar theologie aan de Vrije Universiteit’, in: Wetenschap en Rekenschap, 44-104, aldaar 77. 5. Stellingwerff, De vu na Kuyper, 136-140. 6. Ibidem, 156-157; Orgaan cvng (1930), 51-53. Orgaan cvng (1933), 156-157. Jaarboek vu 1937, 78-79. 7. Sizoo, ‘Bete ...

1 januari 2005
Historische Reeks
Ab Flipse
294 woorden
'Hier leert de natuur ons zelf den weg' - pagina 250

'Hier leert de natuur ons zelf den weg' - pagina 250

noten 30. Orgaan cvng (1938), 19. 31. Sizoo, Radioactiviteit, 183; Jaarboek vu 1934, 64. 32. Gebaseerd op: interview prof. dr. G. J. Sizoo (juni 1987); Sizoo, ‘Na vijfendertig jaar’, 257. 33. Interview prof. dr. G. J. Sizoo (juni 1987); Sizoo, ‘Na vijfendertig jaar’, 257-258. 34. Stellingwerff, De ...

1 januari 2005
Historische Reeks
Ab Flipse
274 woorden
'Hier leert de natuur ons zelf den weg' - pagina 251

'Hier leert de natuur ons zelf den weg' - pagina 251

noten25054. Sizoo, ‘Fragmenten uit de geschiedenis’, 17. 55. Ibidem, 17-18. 56. Ibidem, 19. 57. Bavinck, ‘Christendom en natuurwetenschap’, in: Stemmen des Tijds, 343-377, aldaar 358, 367-373; Archief Sizoo, toespraak ‘Natuurwetenschap en Christelijke Wereldbeschouwing’ ( 30-12-1921 ...

1 januari 2005
Historische Reeks
Ab Flipse
241 woorden
'Hier leert de natuur ons zelf den weg' - pagina 252

'Hier leert de natuur ons zelf den weg' - pagina 252

noten 82. G. J. Sizoo, ‘Materie en licht’, in: Calvinistisch Weekblad (16-6-1939 en 236-1939). 83. Zie voor Woltjer p. 32-34. 84. Vgl. Kragh, Quantum Generations, 171. 85. Sizoo, ‘Physica en werkelijkheid. Referaat voor de vijf-en-twintigste Wetenschappelijke Samenkomst der Vrije Universiteit op ...

1 januari 2005
Historische Reeks
Ab Flipse
255 woorden
'Hier leert de natuur ons zelf den weg' - pagina 253

'Hier leert de natuur ons zelf den weg' - pagina 253

noten252gaan cvng (1941), 17-30, 77-91; P. Groen, ‘Over de bepaaldheid van het natuurgebeuren’, in: Philosophia Reformata (1943), 51-64. 111. Stellingwerff, De vu na Kuyper, 157; Orgaan (1937), 98. 112. Lezing en discussie in Orgaan cvng (1940), 41-58; samenvatting in Orgaan cvng (19 ...

1 januari 2005
Historische Reeks
Ab Flipse
262 woorden
'Hier leert de natuur ons zelf den weg' - pagina 254

'Hier leert de natuur ons zelf den weg' - pagina 254

noten 21. Alberts, ‘Interview met G. J. Sizoo’, 98. 22. Schuyt en Taverne, 1950, 342. 23. Jaarboek vu 1948, 72. 24. Ibidem, 75-76, 108. 25. Archief vu, few, Verzonden post 1946-1956, Sizoo aan het bestuur der Faculteit w&n d.d. 31-1-1955. 26. Zie Alberts, ‘Interview met G. J. Sizoo’, 101. 27. ...

1 januari 2005
Historische Reeks
Ab Flipse
307 woorden
'Hier leert de natuur ons zelf den weg' - pagina 255

'Hier leert de natuur ons zelf den weg' - pagina 255

noten25442. R. Hooykaas, Natuurwetenschap en religie in het licht der historie. Referaat voor de negentiende Wetenschappelijke samenkomst der Vrije Universiteit op 4 Juli 1934 (Assen 1934). 43. R. Hooykaas, ‘Het begrip element in zijn historisch-wijsgeerige ontwikkeling’ (promotie 1 ...

1 januari 2005
Historische Reeks
Ab Flipse
291 woorden
'Hier leert de natuur ons zelf den weg' - pagina 256

'Hier leert de natuur ons zelf den weg' - pagina 256

noten 59. Jonker, ‘G. J. Sizoo, vijfentwintig jaar hoogleraar’, 251. 60. Ibidem, 252. 61. C. C. Jonker, ‘Natuurkunde en Scheikunde’, in: Wetenschap en Rekenschap, 229-259, aldaar 237; J. Blok, ‘De studie in de natuurkunde aan de Vrije Universiteit’, in: Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde 23 ...

1 januari 2005
Historische Reeks
Ab Flipse
355 woorden
van 29