Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

816 resultaten
Filteren
van 82
Zions roem en sterkte - pagina 11

Zions roem en sterkte - pagina 11

!VOORREDE.3gebouwd ophet fundament der apostelen en profeten, duidelijk wordt terneer gesteld, met hartelijke toebidding dat de goede God hunne harten verder gelieve te heiligen in Zijne waarheid, en met alle onze lezers, en die de waarheid in ongeveinsde liefde betrac ...

1 januari 1914
Abraham Kuyper Collection
Arnoldus Rotterdam
53 woorden
Zions roem en sterkte - pagina 12

Zions roem en sterkte - pagina 12

ARTIKEL Van de eeuwigeXVI.verkiezing Gods, vansommigentotde genade, en rechtvaardige verwerping van anderen. Wij gelooven, dai, het geheele geslacht van Adam door de zonde des eersten menschen, in verderfenis en ondergang zijnde. God Zich zelven zoodanig bewezen ...

1 januari 1914
Abraham Kuyper Collection
Arnoldus Rotterdam
212 woorden
Zions roem en sterkte - pagina 13

Zions roem en sterkte - pagina 13

:VAN DE EEUWIGE VERKIEZING GODS.5Adam zijn wij verkocht onder de zonde door Christus zijn wij van de zonde verlost. In Adam zien wij de blijken van Gods gerechtigheid maar in Christus de liefelijke bewijzen van Zijne barmhartigheid. In Adam is onze natuur verdorven, het beeld ...

1 januari 1914
Abraham Kuyper Collection
Arnoldus Rotterdam
378 woorden
Zions roem en sterkte - pagina 16

Zions roem en sterkte - pagina 16

;ARTIKEL8;;XVI.hebben, en alzoo van de andere die niet gezondigd hebben, door de dadelijlte overtreding van Gods besluit zijn afgezonderd de engelen zijn niet geliji< de menschen tot de zaligheid 2. geschikt in en door Christus als Middelaar, noch tot de verd ...

1 januari 1914
Abraham Kuyper Collection
Arnoldus Rotterdam
372 woorden
Zions roem en sterkte - pagina 15

Zions roem en sterkte - pagina 15

;:VAN DE EEUWIGE VERKIEZING GODS.7Vraag. Is dit woord schriftuurlijk ? Antw. In het afgetrokkene lezen wij dit woord in de Schrift niet, die evenwel de spreekwijze heeft van te voren verordineeren, Ef. 1 13 49, stellen, 1 Thessal. 5 9, 5, ordineeren, Handel. te voren o ...

1 januari 1914
Abraham Kuyper Collection
Arnoldus Rotterdam
339 woorden
Zions roem en sterkte - pagina 14

Zions roem en sterkte - pagina 14

;;ARTIKEL XVI.6en dezelve op een zacht oorkussen van zorgeloosheid en goddeloosheid, of in een diepen afgrond van wanhoop terneder werpen welke dingen dewijl zij alle loutere valschheden zijn, door eene rechtmatige verklaring van dit leerstuk aan het licht komen. ; ...

1 januari 1914
Abraham Kuyper Collection
Arnoldus Rotterdam
383 woorden
Zions roem en sterkte - pagina 17

Zions roem en sterkte - pagina 17

VAN DE EEUWIGE VERKIEZING GODS. boven val-drij vers, dragen.is9Anderen dat de menschinde prae-destinatie der verkiezing moet aangemerlct worden, niet allee» als reeds gevallen, maar ook als reeds verlost door Christus en het geloof in Hem en die der verwe ...

1 januari 1914
Abraham Kuyper Collection
Arnoldus Rotterdam
432 woorden
Zions roem en sterkte - pagina 19

Zions roem en sterkte - pagina 19

;VAN DE EEUWIGE VERKIEZING GODS.11onzen Heere, zonder eenige aanmerking hunner werken, 2 Tim. 19. Evenv^^el het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel. De Heere kent degenen die ZIJNE zijn. Vraag. Spreekt Gods woord van eene eeuwige verkiezing? onder anderen in het O. ...

1 januari 1914
Abraham Kuyper Collection
Arnoldus Rotterdam
356 woorden
Zions roem en sterkte - pagina 18

Zions roem en sterkte - pagina 18

;ARTIKEL10XVI.die van Zijne genade en barmhartigheid, volgens Ef. 1 a. 5, 6. tot prijs der heerlijkheid Zijner Die ons te voren verordineerd heeft genade, met welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde b. en die van Zijne rechtvaardigheid, volgens Rom. 9:22. Of God ...

1 januari 1914
Abraham Kuyper Collection
Arnoldus Rotterdam
353 woorden
Zions roem en sterkte - pagina 20

Zions roem en sterkte - pagina 20

ARTIKEL XVI.12Vraag. Is de Heere Christus en Zijne gerechtigheid, niet eene verdienende oorzaak der veri<iezing ? Antw. Geenszins want ofschoon Christus de verdienende oorzaak van onze zaligheid is, echter kan Hij niet gezegd v^^orden, de verdienende oorzaak van de verkiezing zel ...

1 januari 1914
Abraham Kuyper Collection
Arnoldus Rotterdam
405 woorden
van 82