GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

18 resultaten
Filteren
van 2
C. VAN TIL.
BRIEF UIT AMERIKA

BRIEF UIT AMERIKA

Tot onze vreugde vonden wij Prof. Dr G. van Til, Westminster-Theological Seminary, Philadelphia-Pennsylva.nia, bereid, te voldoen aan ons verzoek, om een maandelijkschen 'brief uit Amerika te zenden voor „De Reformatie". Hier vindt men den eersten brief. (Red.) De Bulten ...

17 mei 1935
De Reformatie
C. VAN TIL.
1811 woorden
BRIEF UIT AMERIKA

BRIEF UIT AMERIKA

G. Gresbam Macban 1881—1937. Op den avond van Nieuwjaarsdag is Dr J. Gresham Machen overleden. Westminster Seminary had een korte wintervacantie, doch in de vacantie was Dr Machen even druk als anders. Hij had de eerste week van de vacantie hard gewerkt om een nieu ...

5 februari 1937
De Reformatie
C. VAN TIL.
1545 woorden
BRIEF UIT AMERIKA

BRIEF UIT AMERIKA

Barth te Princeton. Onlangs verscheen het „Princeton Seminary Bulletin" voor November 1937. Uit dit „bulletin" blijkt dat er in het laatste jaar onderscheiden nieuwe professoren te Princeton benoemd zijn.Nu weten de lezers van „De Reformatie" dat Piinceton v ...

4 februari 1938
De Reformatie
C. VAN TIL.
1515 woorden
BRIEF UIT AMERIKA

BRIEF UIT AMERIKA

De Sprekende Slang. Het is wel eens goed onszelven te zien zooals anderen ons bezien. De mogelijkheid bestaat toch, dat we een te grooten dunk van onszelven hebben. Dal kan ook het geval zijn met de Gereformeerde Kerken in Nederland. Om hen tot nederigheid aan te s ...

18 november 1938
De Reformatie
C. VAN TIL.
1444 woorden
BRIEF UIT AMERIKA

BRIEF UIT AMERIKA

Tbe Ortbodox Presbyterian Oburcb.Ja, er schijnt weer iets nieuws te zijn onder de zon. Van de Oirthodox Presbyterian Church hebben de lezers der Reformatie nog niet eerder gehoord. In het land van vele kerken en kerkgenootschappen is er weer, zooals het schijnt, een nieuw kerkgenootschap b ...

3 maart 1939
De Reformatie
C. VAN TIL.
1395 woorden
BRIEF UIT AMERIKA

BRIEF UIT AMERIKA

„The Presbyterian Churcli of America." Wat verleden jaar reeds onvermijdelijk scheen is gebeurd. „The 'General Assembly" (algemeene synode) van „The Presbjterian Church in tlie U. S. A." heeft Dr Machen en vele anderen met hem geschorst. Van de plm. duizend afgevaa ...

14 augustus 1936
De Reformatie
C. VAN TIL.
1322 woorden
BRIEF UIT AMERIKA

BRIEF UIT AMERIKA

Leergeschilien. Het lijstje van „leergeschillen" is bij ons in Amerika misschien niet zoo' lang als bij u in Nederland. Althans we zijn ons op sommige punten, als bijvoorbeeld de twee naturen van Christus en de onsterfelijkheid der ziel, nog niet van leerverschil b ...

13 november 1936
De Reformatie
C. VAN TIL.
1249 woorden
BRIEF UIT AMERIKA

BRIEF UIT AMERIKA

De Algemeene Synode. De tweede Algemeene Synode van „The Presbyterian Church of America" werd op 12—14 November te Philadelphia gehouden.Het voornaamste besluit, dat daar genomen werd, betrof de belijdenisschriften. De vorige synode had een commissie benoemd ...

18 december 1936
De Reformatie
C. VAN TIL.
1236 woorden
BRIEF UIT AMERIKA

BRIEF UIT AMERIKA

Kuyper en Amerika. Met groote waardeering mochten we kennis nemen van wal in Nederland in verband met de Kuyper-herdenking in weekblad en tijdschrift is verschenen. Onwillekeurig dringt zich de vraag aan ons op hoe groot de invloed van Kuyper in Amerika is geweest. ...

31 december 1937
De Reformatie
C. VAN TIL.
1219 woorden
BRIEF UIT AMERIKA

BRIEF UIT AMERIKA

Emil Brunner en Otto Piper. De vorige maal schreef ik dat de nieuwe president te Princeton, Dr John A. Mackay, het Seminarie aldaar tracht Barthiaansch te maken. Dat was natuurlijk in algemeenen zin bedoeld. We namen geen nota van het verschil tusschen Barth en Bru ...

11 maart 1938
De Reformatie
C. VAN TIL.
1156 woorden
van 2