GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

18 resultaten
Filteren
van 2
C. VAN TIL.
BRIEF UIT AMERIKA

BRIEF UIT AMERIKA

Tot onze vreugde vonden wij Prof. Dr G. van Til, Westminster-Theological Seminary, Philadelphia-Pennsylva.nia, bereid, te voldoen aan ons verzoek, om een maandelijkschen 'brief uit Amerika te zenden voor „De Reformatie". Hier vindt men den eersten brief. (Red.) De Bulten ...

17 mei 1935
De Reformatie
C. VAN TIL.
1811 woorden
BRIEF UIT AMERIKA

BRIEF UIT AMERIKA

De „General Assembly". In de Presbyteriaansche kerk heeft men „Presbyteries" (classes), „synods" van onderscheidene staten (particuliere synodes), en dan de „General Assembly" (algemeene sj'node). De „General Assembly" vergadert jaarlijks, in het laatst van Mei. De ...

28 juni 1935
De Reformatie
C. VAN TIL.
866 woorden
BRIEF UIT AMERIKA

BRIEF UIT AMERIKA

Afscheiding in 1936? Zal er een afscheiding moeten komen in 1936? Dat is bijna onvermijdelijk, zeggen sommigen. Neen, dat behoeft en mag nog niet, zeggen anderen. Zieliier een verschil van inzicht, dat onderscheidene rechtzinnigen in de Presbyteriaansche kerk van elkander scheidt in hun st ...

25 oktober 1935
De Reformatie
C. VAN TIL.
1059 woorden
BRIEF UIT AMERIKA

BRIEF UIT AMERIKA

Vrede en Vooruitgang. j(eent men in Nederland nog in de strijdeaiide rk te 2ijn? En meent men ook dat strijd zelfs gj^ijdelijk is? Men gelieve dan te luisteren "lar ee'n „roepstem" uit Amerika.De roepstem komt vaji Professor George W. Ricbards. Dr Richards i ...

20 maart 1936
De Reformatie
C. VAN TIL.
941 woorden
BRIEF UIT AMERIKA

BRIEF UIT AMERIKA

„Reformatorische Polemiek”. De vrijzinnigen in de Presbyteriaansche kerk hebben weer een victorie behaald. De Presbytery (classis) van Philadelphia wordt gewoonlijk als de meest orthodoxe Presbytery van heel de kerk beschouwd. Nu is echter ook deze Presbytery onder ...

1 mei 1936
De Reformatie
C. VAN TIL.
918 woorden
BRIEF UIT AMERIKA

BRIEF UIT AMERIKA

„The Presbyterian Churcli of America." Wat verleden jaar reeds onvermijdelijk scheen is gebeurd. „The 'General Assembly" (algemeene synode) van „The Presbjterian Church in tlie U. S. A." heeft Dr Machen en vele anderen met hem geschorst. Van de plm. duizend afgevaa ...

14 augustus 1936
De Reformatie
C. VAN TIL.
1322 woorden
BRIEF UIT AMERIKA

BRIEF UIT AMERIKA

Leergeschilien. Het lijstje van „leergeschillen" is bij ons in Amerika misschien niet zoo' lang als bij u in Nederland. Althans we zijn ons op sommige punten, als bijvoorbeeld de twee naturen van Christus en de onsterfelijkheid der ziel, nog niet van leerverschil b ...

13 november 1936
De Reformatie
C. VAN TIL.
1249 woorden
BRIEF UIT AMERIKA

BRIEF UIT AMERIKA

De Algemeene Synode. De tweede Algemeene Synode van „The Presbyterian Church of America" werd op 12—14 November te Philadelphia gehouden.Het voornaamste besluit, dat daar genomen werd, betrof de belijdenisschriften. De vorige synode had een commissie benoemd ...

18 december 1936
De Reformatie
C. VAN TIL.
1236 woorden
BRIEF UIT AMERIKA

BRIEF UIT AMERIKA

G. Gresbam Macban 1881—1937. Op den avond van Nieuwjaarsdag is Dr J. Gresham Machen overleden. Westminster Seminary had een korte wintervacantie, doch in de vacantie was Dr Machen even druk als anders. Hij had de eerste week van de vacantie hard gewerkt om een nieu ...

5 februari 1937
De Reformatie
C. VAN TIL.
1545 woorden
BRIEF UIT AMERIKA

BRIEF UIT AMERIKA

De „Preacüing Mission". De „Federal Council of Churches of Christ in merica" heeft onlangs haar jaarvergadering geluden te Asbury Park, New Jersey. Het voorlaamste punt op het program was zeker wel et rapport over de „Preaching Mission". Deze ireaching mission" was ...

19 februari 1937
De Reformatie
C. VAN TIL.
876 woorden
van 2