GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

88 resultaten
Filteren
van 9
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
Kootwijks Scholen

Kootwijks Scholen

In hartelijken dank ontvangen van den heer h. J. Schalekamp te Klundert, gevonden in de collectie Geref. Kerk, f 5.Dringend verzoeken wij onze scholen toch niet te vergeten. Zonder krachtigen steun kunnen wij niet langer in al de behoeften voorzien.Ds. J. H. HOUTZAGERS, Voorzitter. ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
HOOGKNBIRK.
537 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Ingekomen bij Ds. HOUTZAGERS: Van den heer W. G. Sijtsma te Gerkesklooster f 5; voor onze bibliotheek, van den heer Cavaljé te Ede, enkele pakken Zending^bladen en andere geschriften; door den heer Boegman te Kootvvijk, van Mej. Mitze te Ede / i.Hartelijk dank. Vriendelijk verzoeken wij de ...

De Heraut
D. HULLEMAN
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
193 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Het Bestuur van de Scholen met den Bijbel te Kootwijk en Koot wij kerbroek heeft besloten tot den hoognoodigen aanbouw van een vierde lokaal en de daardoor noodzakelijk geworden verandering van hsX derde lokaal aan de Christ. School te Kootwijkerbroek. 2^o wij hoper, zal het vierde lokaal reeds m ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
175 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

In hattelijken dank ontvangen voor Kootwijks scholen van den heer G, A, Goldschmeding te Amsterdam /lo; van den heer A. Pijl, Aiblas serdam /loj van den heer T. Kuiper te Hilversum /a.so; van den heer G. A. Diepenhorst te Strijen /lo; van den WelEerw, heer Ds. Maan te Vreeland f 2.^0 voor school ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
132 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie), KOOTWIJKS SCHOLEN. Mogen wij onze vrienden weder eens aan onze vele behoeften herinneren? Het schijnt, dat men tegenwoordig onze scholen en de vele zorgen die ons drukken, geheel vergeetDe scholen breiden ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
D. HULLEMAN.
119 woorden
Voor Kootwijks scholen.

Voor Kootwijks scholen.

In hartelijken dank ontvangen: vail den heer J. W. v. d. 'Veen te Hattem f 1 ; van den heer W. Hebly te Rotterdam f 1; feestgave van A. K. te Rotterdam 50 cent postzegels van den heer D. v. d. Bunt te Nijkerk gecollecteerd in de Unie-collecte f iO; van de heer C-van Egmond te Leiderdorp f 10; van ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
113 woorden
Kootwijks Scholen

Kootwijks Scholen

In de laatste weken is er bij mij voor onze scholen niets ingekomen en schijnt het, dat, nu voor deze scholen geen collectant meer reist en de regeering aan de Onderwijzers de verhoogde salarissen uitkeert, men denkt dat wij geen behoefte hebben. Op onze scholen rust een zware schuldenlast. Voor ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
111 woorden
Voor Kootwijks scholen.

Voor Kootwijks scholen.

In hartelijken dank ontvangen van mejuffrouw V. L. te Velp f \.Vriendelijk verzoeken wij onzen scholen te willen gedenken.De school te Kootwijkerbroek moet weder met een lokaal vergroot, waarvoor ƒ1500 noodig is.De school te Kootwijk, tot op heden van de Burgerlijke Gemeente ...

De Heraut
W. ROETERD STEINBRUGGE
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
110 woorden
Voor Kootwijks scholen.

Voor Kootwijks scholen.

In hartelijken dank ontvangen: Van den heer C. J. Nobel te Rotterdam f 2.S0 ; . van mej. A. V. te Middelstum /" 25 ; van de dames Bickelte Watergraafsmeer, feestgave ƒ10; door den heer W. Koops te Rotterdam, van N. N. ƒ 1 en van N. N., ƒ. 1 saim f 2 ; van N. N. te Greup f 0.60 ; van den heer W. H ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
86 woorden
Voor Kootwijks scholen.

Voor Kootwijks scholen.

In hartelijken dank ontvangen: Van M. J. D. te Sneek / 2.S0; van de wed. E. d. N. te Rotterdam, met vriendelijk schrijven ƒ 10 feestgave; uit het busje van mej. H. M. C. te Amsterdam ƒ 2.50; van Ds. J. C. C. Voigt te Ouderkerk a/d IJsel f 2.50; van Ds. v. d. Velde te Kralingen, verzameld voor het ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
83 woorden
van 9