GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

88 resultaten
Filteren
van 9
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
Kootwijks Scholen

Kootwijks Scholen

In hartelijken dank ontvangen door den heer W. Koops te Rotterdam van N.N. ƒ 1. ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
14 woorden
Kootwijks Scholen

Kootwijks Scholen

In hartelijken dank ontvangen ran den heer J. H. B. te Dokkum f 4.Dringend verzoeken wij aan den nood onzer scholen te willen gedenken.Kootwijk. ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
25 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

In hartelijkea dank ontvangen: door den eer H. Rollman te Bodegraven, van N.N, /5.Vriendelijk verzoeken wij onze scholen te willen gedenken.Kedwijk.VaorsMtr, ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
24 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

In hartelijken dank ontvangen: van N.N. te Heteren /5.Vriendelijk verzoeken wij onzen scholen te blijven gedenken.Kootwijk, Voorzitter. ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
19 woorden
Kootwijks Scholen

Kootwijks Scholen

In hartelijken dank ontvangen van den Heer D. de Bruyu IJ.z. te Hazerswoude, gevonden collecte Gercf. Kerk f 10.Em. Pred. Velperweg 88, Arnhem. ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
23 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Ia hartelijken dank ontvangen door ondergeteekende: van den heer Kroonenburg te Amsterdam, namens de fiaantieele Commissie Diaconie Geref. Kerk Amsterdam f 2.tfi.Vriendelijk verzoeken wij onze scholen, die zoo groote behoefte aan steun hebben, te willen gedenken.Kootwijk.voor ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
39 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

In hartelijken dank ontvangen door onder geteekende: van den heer A. C. de Vriendt te Zeist /i uit de Unie-collecte; van N. N., Fostmerk 's-Gravenhage „voor den arbeid in Gods Koninkrijk" /25.Vriendelijk verzoek ik onzen scholen te gedenken.Kootwijk.voorzitter. ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
40 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Het Bestuur van de Scholen met den Bijbel te Kootwijk en Koot wij kerbroek heeft besloten tot den hoognoodigen aanbouw van een vierde lokaal en de daardoor noodzakelijk geworden verandering van hsX derde lokaal aan de Christ. School te Kootwijkerbroek. 2^o wij hoper, zal het vierde lokaal reeds m ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
175 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Ingekomen bij ondergeteekende en in zeer hartelijken dank ontvangen: van den heer Dr. P. van Bijstervtld te Lunteren/25, „als Nieuwjaarsgift ter navolging voor Kootwijksscholen"; Een postbewijs groot /s postmerk Amsterdam.Vnendelijk verzoeken wij ook bijzonder in dit jaar onzen scholen, di ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
52 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Ingekomen bij onderge'.eekende en in zeer hartelijken dank ontvangen: lett. H. Postmetk Rossum /2.50; van den heer J. van Halzen te Utrecht /3 50.Kootwijk.voorzitter. ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
24 woorden
van 9