GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

88 resultaten
Filteren
van 9
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

In hattelijken dank ontvangen voor Kootwijks scholen van den heer G, A, Goldschmeding te Amsterdam /lo; van den heer A. Pijl, Aiblas serdam /loj van den heer T. Kuiper te Hilversum /a.so; van den heer G. A. Diepenhorst te Strijen /lo; van den WelEerw, heer Ds. Maan te Vreeland f 2.^0 voor school ...

12 februari 1911
De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
132 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Ingekomen bij Ds, J. H. Houtzagers: van Mevr, de Wed. G. K. te Zwolle / a; van N. N. te Nijkerk /10; van Mevr. de Wed. Dr. J. G. te Velp /s; van A. H, te Delft f 2 50; van N.N. te Kampen /1; van J. R. postmerk Hoogeveen /3; van J. B. te Aarlanderveen feestgave/a.so; van den heer J. van H. te Utr. ...

19 februari 1911
De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
77 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Ia hartelijken dank ontvangen door ondergeteekende: van den heer Kroonenburg te Amsterdam, namens de fiaantieele Commissie Diaconie Geref. Kerk Amsterdam f 2.tfi.Vriendelijk verzoeken wij onze scholen, die zoo groote behoefte aan steun hebben, te willen gedenken.Kootwijk.voor ...

15 oktober 1911
De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
39 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

In hartelijken dank ontvangen door onder geteekende: van den heer A. C. de Vriendt te Zeist /i uit de Unie-collecte; van N. N., Fostmerk 's-Gravenhage „voor den arbeid in Gods Koninkrijk" /25.Vriendelijk verzoek ik onzen scholen te gedenken.Kootwijk.voorzitter. ...

8 oktober 1911
De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
40 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

In hartelijken dank ontvangen door ondergeteekende: van de Ketk te Amsterdam, gevonden in de collecte Funenkerk /i.Vriendelijk verzoeken wij onzen scholen te gedenken.Kooiwijk.voorzitter.J. H. HOUTZAGERS. ...

22 oktober 1911
De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
29 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Ingekomen bij ondergeteekende en in hattelijken dank ontvangen: van mej, A. S. Verbeek te Amsterdam ƒ I.Kootwijk, voorzitter, ...

5 november 1911
De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
18 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Ingekomen bij ondergeteekende en in hartelijken dank ontvangen: van den heer A, J. F Schaaphorst, Loosduinsche Kade, van G. M. B gevonden in de diaconie collecte 9 Nov. 1.1./5; van Ds. H. J. Kouwenhoven, gevonden collecte Kerk te Leiden / 2.50.Kootwlfk, voorzitter. ...

26 november 1911
De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
39 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Ingekomen bij ondergeteekende en in harte-g lijken dank ontvangen: van den heer O. Top, Z Amsterdam, gecollecteerd ondei lett. G, H. M. ƒ I.Dringend verzoeken wij onzen scholen te ge­ g denken.Kootwijk.voorzitter. ...

17 december 1911
De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
34 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

In hartelijken daak ontvangen door cndergé teekende: van Mr. D. H. A. v. V. V. uit 's Gr./1o.Vriendelijk verzoeken wij onzen scholen te willen gedenken.Kootwijk.voorsitter. ...

24 december 1911
De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
29 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Het Bestuur van de Scholen met den Bijbel te Kootwijk en Koot wij kerbroek heeft besloten tot den hoognoodigen aanbouw van een vierde lokaal en de daardoor noodzakelijk geworden verandering van hsX derde lokaal aan de Christ. School te Kootwijkerbroek. 2^o wij hoper, zal het vierde lokaal reeds m ...

3 maart 1912
De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
175 woorden
van 9