GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

6 resultaten
Filteren
F. d. V.
De kerkelijke situatie vertroebeld?

De kerkelijke situatie vertroebeld?

„IV. Het gesprek met de broeders van de Gereformeerde Kerken bracht de broeders van de Gereformeerde Kerken (onderhoudend art. 31 K.O.) tot de overtuiging, dat het dringend gewenscht is, in hun kring de vraag onder de oogen te zien, of de kerkelijke situatie niet mede is vertroebeld, doordat in 1 ...

13 november 1948
De Reformatie
F. d. V.
1615 woorden
Erger dan de Mormonen?

Erger dan de Mormonen?

In aansluiting aan het artikeltje onder bovenstaanden titel in het nr van 14 Aug. 1948, moge ik meedeelen, dat in het „Gereformeerd Jongelingsblad" (synodaal) van 8 Oct. j.l. in het verslag van de verg. van het Bondsbestuur van 24 Sept. het volgende voorkwam: „g. Van de J.V. „Saevis" een a ...

30 oktober 1948
De Reformatie
F. d. V.
84 woorden
Enger dan de Marmonen?

Enger dan de Marmonen?

In het „Kerkblad van de (gebonden) Gereformeerde Kerken van 's-Gravenhage" van 18 Juli 1948 staat onder 's-Gravenhage-Zuid het volgende: „JEUGD-VACANTIE-NIEUWS”. „Vacanties zijn er om uit te rusten èn om eens een kijkje te nemen buiten de dagelijkse kring. B ...

14 augustus 1948
De Reformatie
F. d. V.
1045 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De geweldigers nemen bet met geweld. In tal van woordlen van den Heiland ligt een, hoewel niet met zooveel woorden uitgesproken, toch duidelijk waarneembare bestrijding van de Farizeërs. B.v. in het loverbekende: „Komt herwaarts tot Mij, allen, die vermoeid en bela ...

5 februari 1937
De Reformatie
F. d. V.
776 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Myn Zoon, Mijn Geliefde, in Wien Ik Mijn welbeliagan tiel). „Het geloof zonder de werken is dood." Dat wist Johannes de Dooper reeds. Velen kwamen lot zijn doop, den doop der bekeering. Ze zeiden daarmee „neen" tot hun vroeger leven, maai' moesten dan ook „ja" zegg ...

29 januari 1937
De Reformatie
F. d. V.
703 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Terstond opgeklommen. Voor degenen, die in het geloof — niet slechts uit modezudht of uit navolging, maar in het geloof — zich door Johannes lieten doopen, was het oogenblik, waarin ze opklommen uit het water, er één van groote vreugde. Immers, de Doop van Johannes ...

22 januari 1937
De Reformatie
F. d. V.
858 woorden