GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

5 resultaten
Filteren
J. D. v. D. VELDEN.
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Mctverkorling uit liet Kerkbladvaii 11 September).Generale SfiHe Tan ii M\mmi% keta la letti te Middelburg.Dinsdagmorgen i Septtmber. 25ste Zitting. Na de gewone opening door den praeses doet deze niededeeling van een verzonden telegram aan H. ...

De Heraut
J. D. v. D. VELDEN.
3579 woorden
Officiele Berichten.

Officiele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 2$ Febr, 1896. ­ L. S. De kerkeraad der Gereformeerde kerk te den Helder wil gaarne tegenover de zonen der Gereformeerde kerken, die binnenkort worden opgeroepen om alhier in garnizoen te komen in 's lands dienst, zijn roep ...

De Heraut
Js. BOOTSMA
P. GRAAFF
A. LITTOOIJ.
W. H. OOSTEN.
J. D. v. D. VELDEN.
1025 woorden
GENERALE SYNODE

GENERALE SYNODE

VAN „DE & EEEFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND" TE MIDDELBURCl.Volgens opdracht der Generale Synode in het jaar 1893 te Dordrecht gehouden, brengen de Geref. kerken te Middelburg A, B., C, ter kennis aan de Geref. kerken in Nederland, dat de e. k. Generale Synode D. V. zal gehouden worden ...

De Heraut
A. LITTOOIJ.
W. H. OOSTEN.
J. D. v. D. VELDEN.
160 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Provinciale Synode van Noord-Brabant en Limburg. De Provinciale Synode der Geref. kerken van N.-Brabant en Limburg zal D. V. dit jaar gehouden worden te Breda, den uden en zoo noodig den i2den Juni.Stukken voor het Agendum, opgave van uit te brengen rapporte ...

De Heraut
J. D. v. D. VELDEN.
A. C. V. DRIMMELEN
G. F. W. HERNGREEN
Ds. D. POL
T. VAN GEMEREN
187 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

(Metverkortinguit het Kerkbladvan 14 Augustus).Provinciale Synode der Gereformeerde kerken in Zeeland, gehouden 23/24 Juni 1896.Ds. Oosten opent de vergadering in naam der saamroepende kerk van Middelburg. Het moderamen wordt samengesteld alsvolgt: Praeses : Ds. Littooij; scriba : D ...

De Heraut
J. D. v. D. VELDEN.
M. NOORDTZIJ
C. MULDER
1205 woorden