GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

41 resultaten
Filteren
van 5
J. L. J.
Bij het overlijden van broeder Prof. B. Holwerda

Bij het overlijden van broeder Prof. B. Holwerda

Wij gingen ons vertroosten in Uw Woord . om het verlies van een beminde broeder, en wisten U een Schutsheer en Behoeder van hem, die in het leed Uw roepstem hoort.Wij baden dat Uw Geest ons steunen zou, en smeekten om de voortgang can Uw werken, om hulp voor alle noden Uwer kerken, en nu: ...

10 mei 1952
De Reformatie
J. L. J.
184 woorden
BIJ HET OVERLIJDEN VAN BROEDER PROF. Dr. K. SCHILDER....

BIJ HET OVERLIJDEN VAN BROEDER PROF. Dr. K. SCHILDER....

God had zijn naam geroepen, en hij kwam, gehoorzaam aan de Koning aller tijden, de rijen der recruten uit. God nam zijn hart en handen, dreef hem in de vlam van ijver om zich, aan Zijn dienst te wijden.God riep te wapen! En de dienstknecht streed zijn zware strijd in kinderlijk vertrouwen. ...

29 maart 1952
De Reformatie
J. L. J.
186 woorden
SNEEUWMORGEN.

SNEEUWMORGEN.

De grauwe druk die. op de dreven ligt stemt alles zoo bijzonder somber. En zelfs geen ritseling van leven richt zich nu nog op van onder dit gewicht als wachtte 't al het komend wonder.Maar zie onhoorbaar breekt de logge lucht, van winterkilte overzadigd, en danst verrukt in een millioenen ...

15 december 1951
De Reformatie
J. L. J.
134 woorden
ZOMER

ZOMER

Ik hen de gang van alle dag ontvlucht, en heb weer als een gretig kind de zoetheid van de klare dennenlucht geproefd. Ik heb de milde wind gespeurd, zoals hij door de bomen ging in dicht geritsel en ik zag hoe 't fruit in overvloed te rijpen hing temidden van een zomerdag.Des avonds hoorde ...

8 september 1951
De Reformatie
J. L. J.
155 woorden
Gij zult bij brood alleen niet leven

Gij zult bij brood alleen niet leven

Gij zult bij hrood alleen niet leven, mensch, maar 't is de souvereine wil des Heeren, die U verhardt in 't kwaad of U doet keeren naar Zijn gebod. Zijn almacht kent geen grenstUw voorspoed en Uw tegenspoed zijn Hem, want Hij geeft het mandaat aan al Uw werken; aan melk en honing. Hij alle ...

19 mei 1951
De Reformatie
J. L. J.
158 woorden
Lot een eeuwig verbond

Lot een eeuwig verbond

Gij zijt geboren, kind, m een gezin, waar 's Heeren groote. naam nog wordt beleden; waar — hoe gebrekkig ook •— de voeten treden in 't spoor van Zijne wet. Van 't prilst begin waart Gij God's buit. Hoe stond Hij reeds gereed met Zijne gunst sinds d'eerste levensuren. Hoe stelde Hij U veilig met d ...

21 april 1951
De Reformatie
J. L. J.
242 woorden
WIJ ZIJN ALS VLINDERS.

WIJ ZIJN ALS VLINDERS.

Wij zijn als vlinders in den tuin van Uw vermogen, en speuren zoete geuren waar Uw bloemen staan. Wij zijn de vlinders van Uw nectar en de oogen verlustigen zich keurend in Uw kleurenbaan.Zoo kon het zijn! Maar ach, wij waren niet als [vlinders tevreden met zoetheid van Uw goedheid, Heer. ...

10 maart 1951
De Reformatie
J. L. J.
169 woorden
DANKLIED.

DANKLIED.

Heb dank, o God, voor zooveel gunstbewijs: De jaren kwamen en zij gingen op Vw hevel. Nauwkeurig naar Vw eisch brak 't leven baan. Ja, alle dingen vergingen naar Uw vastgestelde wijs tot eer Uws naams en 't heil der zonen, die Gij van ouds — het bloed Uws Zoons ten [ prijs — hebt voorbestemd hij ...

7 oktober 1950
De Reformatie
J. L. J.
235 woorden
BESCHAAM ONS, HEER.!

BESCHAAM ONS, HEER.!

Beschaam ons door Uw daden, Heer, • en maak een einde aan dit lijden: t Belijders van Uw naam bestrijden \ elkaar en keerden nog niet weer • •tot d'eenheid van Uw heilig Huis. J Breek Gij de banden van heneden, l doe Uw beminden binnen treden i en vruchten plukken van het Kruis. 1• ...

14 januari 1950
De Reformatie
J. L. J.
107 woorden
GROOTE BLIJDSCHAP

GROOTE BLIJDSCHAP

Is dit de blijdschap die Gij hebt gewrocht: Millioenen - sterven zonder vrede, en slechts een enk'le zendt een bede tot U, die velen van hen hebt gezocht.Gaat zoo het levend Woord de wereld door: De eindstrijd schijnt haast te beginnen. De satan haalt zijn winsten binnen en leidt de zanger ...

31 december 1949
De Reformatie
J. L. J.
160 woorden
van 5