GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

8 resultaten
Filteren
J. TER BORG
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Gereformeerd Traktaatgenootschap „Filippus”.De tweede zending traktaten 1919 is den leden toegezonden. Men zie achterstaande advertentie. Namens het bestuur van tFilippus> J. TER BORG, Secr.Wolvega, 22 Aug. 1919.Vergadering der classis Axel, gehouden op 17 Juli 1919 ...

31 augustus 1919
De Heraut
J. TER BORG
Ds. H. P. M. C. DE WALLE.
J. VESSEUR
1748 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Gereformeerd Traktaatgenootschap „Filippus”. De eerste zending traktaten over het jaar 1919 wordt den leden gratis en franco toegezonden.Men zie achterstaande advertentie.Namens het Bestuur van „F.”J. TER BORG, Secr.Wolvega, 1 Mei 1919. ...

11 mei 1919
De Heraut
J. TER BORG
H. A. MUNNIK JR.
871 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrije Universiteit. Men schrijft ons: Door de slechte verbinding met Nederland werd in Indië van de Vrije Universiteit, allhans aan de Administratie weinig gehoord. Wederkeerig bleef het Bureel te vergeefs naar Indische be richten uitzien.Toch bleef d ...

2 februari 1919
De Heraut
J. TER BORG
263 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

, Gereformeerd Traktaatgenootschap „Filippus". De derde en vierde zending traktaten over het jaar 1918 wordt den leden gratis en franco toegezonden.Men zie achterstaande advertentie.Namens het Bestuur van »Filippus«, J. TER BORG, Secr.Wd ...

8 december 1918
De Heraut
J. TER BORG
H. BOUWMAN
109 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrije Universiteit. Men schrijft ons uit Oenkerk: Bij ons in 't Noorden wordt de actie voor de Vrije Universiteit met toewijding voortgezet. Is het aantal contribuanten in onze plaats nog klein, spoedig zal dit wel aangroeien.De schoone rede door Dr. ...

19 maart 1916
De Heraut
H. BAVINCK.
J. TER BORG
Secr.
Namens de classe D. TIBBEN.
485 woorden
Officiele Berichten

Officiele Berichten

Geref. Traktaat-Genootschap „Filippus".Hst bestuur van „Filippus" brengt hierdoor ter algemeene kennis: 1. dat met het oog op de tijdsomstandigheden, dit jaar geen algemeene /ergadcring wordt be-2. dat de administratie der gratisverspreiding met ingang van 1 Juli is opgedrage ...

4 juli 1915
De Heraut
J. TER BORG
Ie secr.
A. J. VERHOOG
scriba.
A. P. LANTING
2e scriba.
1122 woorden
Gereformeerd Traktaatgenootschap  „Filippus".

Gereformeerd Traktaatgenootschap „Filippus".

Het Bestuur van „Filippus" brengt liierdoor ter algemecne kennis, dat aan den lieer H. Hooft Jz. wegens ongesteldheid, ingevolge zijn verzoek, op hoogst eervolle wijze ontslag is gegeven als Penningmeester, en dat in zijn plaats is benoemd de heer Mr. H. van der Vegte, Bloemendalstraat 18, te Zwo ...

4 april 1915
De Heraut
J. TER BORG
Seer.
52 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Geref. Traktaat-Genootschap „Filippus”. De algemeene vergadering van „Filippus" zal, zoo de Heere wil, gehouden worden te Alkmaar op Woensdag 11 Aug. 1909.We herinneren hierbij aan art. 9 van hetHuishoudelijk Reglement, luidende: „Het bestuur, de afde ...

18 juli 1909
De Heraut
J. TER BORG
Ds. A. VAN WIJK
J. DEN BOEFT.
T. HOEKSTRA
1276 woorden