GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

4 resultaten
Filteren
J. VAN DEN VONDEL.
Nu gaet de

Nu gaet de

gladde ploegh Van 't snedigh brein des Letterkloecken Niet meer door d' akkers van de boecken. De hand, die, spade en vroegh. Te post met onvermoeide pennen Plagh door 't papieren velt te rennen. Is stijf. Het honigbladt Der tonge, die, zoo milt van gaven, Haer letterbijen zocht te laven. Verdort ...

29 maart 1952
De Reformatie
J. VAN DEN VONDEL.
75 woorden
Ick wenschte Christus

Ick wenschte Christus

Icfc wenschte Christus Kerck in Godes kracht te bouwen Haer Heerlyckheit en eer en wonderheên t' ontvouwen, Tot oen het einde van den Grooten Oceaan. Zoo wijt men ooren vindt, die Dietschen klanck verstaen. En leerzaem luisteren naer kerckelijke toonen. Die Godt verheffende in dit werck der werck ...

29 maart 1952
De Reformatie
J. VAN DEN VONDEL.
49 woorden
Aldus besplegelde deez

Aldus besplegelde deez

predikheer Godts wet, Qèduldigh in zyn kruis, gestadigh in 't gebedt. Wie wert in prediken met yver niet ontsteeken? Een Engel scheen op stoel door zynen mont te spreeken, ...

29 maart 1952
De Reformatie
J. VAN DEN VONDEL.
30 woorden
O drymael witten

O drymael witten

O drymael witten i) dagh! wel saligh die mach hooren Aen Christi rechterhand die liefelijcke stem; Komt hier en erft u Kroon in 't Nieu Jerusfilem, , Gebenedyde komt, komt hier mijn uytverkoren.1) blijden. ' ...

29 maart 1952
De Reformatie
J. VAN DEN VONDEL.
35 woorden