GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

131 resultaten
Filteren
van 14
J. Waterink
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 24

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 24

naast „de verlossing van zondaren in Christus" een verlossing van de geest. Wanneer de mens zich van de openbaring losmaakt, functioneert hij, in religieuse zin, in de houding van de afval; immers, hij poneert weer eigen koningschap en stelt zich in de houding van de zelfgenoegzaamheid, die leeft ...

Rectorale redes
J. Waterink
493 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 12

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 12

telkens weer, dat het niet mogelijk is de psychologie als wetenschap te beoefenen zonder dat men een opvatting heeft omtrent het wezen van de mens. Jung geeft daarvan wel een zeer klaar bewijs in zijn stellig principieel bepaald mensbeeld. "Want niet, zoals men wel eens heeft gemeend, in het naar ...

Rectorale redes
J. Waterink
510 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 33

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 33

eieuOTHËEK VRIJE UNIVERSITEIT3 0000 00688 5366 ...

Rectorale redes
J. Waterink
4 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 13

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 13

is te handhaven in een enigszins aannemelijke vorm moet overigens ook duidelijk zijn. Het zou ons voor hedenmiddag veel te ver voeren, wanneer ik met U besprak de opvatting van S p e a r m a n over het ontstaan van het godsbewustzijn, en de bijval door Mc Kenzie aan deze opvatting verleend. Alles ...

Rectorale redes
J. Waterink
500 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 25

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 25

politieke, godsdienstige, „klasse-" of groepsverschillen gebaseerde tegenstellingen in het bedrijfsleven. Maar wij bedoelen te zeggen, dat de verhoudingen in het bedrijf, de tussen-menselijke relaties, de vraagstukken van de overgave van de mens aan zijn arbeid, de noodzakelijkheid voor de mens o ...

Rectorale redes
J. Waterink
527 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 14

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 14

religieus functioneren, maar dit betekent niet, dat ik langs die weg ook maar iets te weten kan komen over het wezen van de religie zelve of over het religieuse „zijn" van de mens als zodanig. De langzamerhand uit het wetenschappelijk veld verdwijnende ouderwetse godsdienstpsychologie is óók ster ...

Rectorale redes
J. Waterink
539 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 34

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 34

...

Rectorale redes
J. Waterink
0 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 15

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 15

schenversfandnis nicht mehr stiitzt auf Theologie, Kosmologie oder Ethik", maar hij moet aantonen, dat deze bewering juist is. En hij moet dit dan doen met juiste argumenten''3). Daarbij doet zich het van wetenschappelijk standpunt uitermate interessante probleem voor, in hoeverre men met de meth ...

Rectorale redes
J. Waterink
491 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 26

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 26

licht. De in zichzelf altijd maar omwentelende mens, die zijn innerlijke verscheurdheid constateert en die innerlijke verscheurdheid projecteert op de wereld naar buiten, of in zijn eigen psychische conflict-situatie tracht te verstaan en te helen, is in wezen in deze verscheurde houding en in de ...

Rectorale redes
J. Waterink
407 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 16

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 16

Het mag evenwel onze aandacht niet ontgaan, dat er bij hen, die deze critiek oefenen, dikwijls toch ook een opvatting is. die, naar v/ij menen, aan het wezen van de mens geen recht doet. Wanneer bijvoorbeeld T o u r n i e r S i ) zegt, dat de ziel rwee beweegkrachten heeft: „het instinct en de He ...

Rectorale redes
J. Waterink
550 woorden
van 14