265 resultaten
Filteren
van 27
"Aesthetisch" of "puriteinsch"? - pagina 1

"Aesthetisch" of "puriteinsch"? - pagina 1

AeSTHETISCH" OF „PURITEINSCH' ? DOOR DR. ] . W I L L E HOOGLEER AAR AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAMAMSTERDAM H. A. VAN B O T T E N B U R G ...

30 januari 1925
Inaugurele redes
J. Wille
28 woorden
Marnix' Byencorf - pagina 1

Marnix' Byencorf - pagina 1

ARNIX' BYENC·ORFOPENBARE LEZS GEHOUDEN VRIJEDENOCTOBER 1918 AANlaDENDEUNIVERSITEIT TE Afv1STERDAMDOOR0. WILLE LECTOR INDE NEO&:RL.ANOSCHE TAAL.,.·EN LETTERKUNDE........MET HERDRUK VAN<0;.HERVE ...

18 oktober 1918
Inaugurele redes
J. Wille
23 woorden
Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 1

Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 1

...

20 oktober 1934
Rectorale redes
J. Wille
1 woorden
"Aesthetisch" of "puriteinsch"? - pagina 2

"Aesthetisch" of "puriteinsch"? - pagina 2

„AESTHETISCH" OF „PURITEINSCH" REDE UITGESPROKEN T E R AANVAARDING VAN HET AMBT VAN HOOGLEERAAR AAN D E VRIJE UNIVERSITEIT T E A M S T E R D A M OP V R I J D A G D E N 3 0s t eN J A N U A R I 1925DOORDR. J. W I L L EAMSTERDAM H. A. VAN B O T T E N B U R G ...

30 januari 1925
Inaugurele redes
J. Wille
65 woorden
Marnix' Byencorf - pagina 2

Marnix' Byencorf - pagina 2

...

18 oktober 1918
Inaugurele redes
J. Wille
1 woorden
Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 2

Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 2

J^ ...

20 oktober 1934
Rectorale redes
J. Wille
1 woorden
"Aesthetisch" of "puriteinsch"? - pagina 3

"Aesthetisch" of "puriteinsch"? - pagina 3

HOOGEERZAME HEEREN DIRECTEUREN VEREENIGING, HOOGACHTBARE HEEREN HOOGESCHOOL,ONZERCURATOREN DEZERHOOGGELEERDE HEEREN PROFESSOREN, Z E E R G E L E E R D E H E E R E N D O C T O R E N IN O N D E R ­ SCHEIDENE WETENSCHAPPEN, WELEDELE HEEREN STUDENTEN, E N V O O R T S GIJ A L L E ...

30 januari 1925
Inaugurele redes
J. Wille
332 woorden
Marnix' Byencorf - pagina 3

Marnix' Byencorf - pagina 3

'. .MARNIX' BYENCORF. ...

18 oktober 1918
Inaugurele redes
J. Wille
3 woorden
Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 3

Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 3

--.'.• i^-'Mt- 1ils-^;«! -, .•.••• ..n.j,?^ft,i.-ir^;-',>-;-;-->.••;'r^W|##?ïS:S^ ^tuiA^^.u -rTAALBEDERF DOOR DE SCHOOL VAN KOLLEWIJNGEENTAALTUCHT TAALREVOLUTIEI 'o(y ./j3i- ...

20 oktober 1934
Rectorale redes
J. Wille
12 woorden
"Aesthetisch" of "puriteinsch"? - pagina 4

"Aesthetisch" of "puriteinsch"? - pagina 4

altijd naar den éénen kant; voor de andere partij heeft men meest niet veel anders dan afkeer. Waarbij dan het verschil in graad vrij nauw­ keurig de gezindheid teekent van den historicus tegenover de christelijke religie zelve; tenzij het oordeel niet zelfstandig opgemaakt, maar van anderen in g ...

30 januari 1925
Inaugurele redes
J. Wille
430 woorden
van 27