GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

5 resultaten
Filteren
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Den Kerken der classe Breukelen wordt herinnerd, dat de gewone classicale vergadering is vastgesteld op Donderdag 20 Aug.Stukken voor het agendum gelieve men vóór S Aug. te zenden aan het adres van den consulent Ds. A. C. Heij te Tienhoven (U.).Namens den raad der roepende kerk te M ...

26 juli 1914
De Heraut
G. BRANDSE
J. ROODENDAAL
Ds. A. C. HEIJ
J. STOLTE
K. BIERSTEKER
F. G. PETERSEN
T. SAP
2283 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

NAAR ROTTERDAM! De Vereeniging tot Chr. Verz. van Zenuwlijders roept ons Woensdag 3 Juni naar de Maas-stad. Zal het weer gaan als vorige jaren, dat behalve het Bestuur er slechts een zeer luttel aantal afgevaardigden tegenwoordig is r M. i. mag deze verkeerde gewoo ...

31 mei 1914
De Heraut
T. SAP
H. DEKKER.
G. W. H. ESSELINK
844 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

L. S.De classis Hallum brengt ter kennis van de kerken, dat de heer D. van Dijk, te Biija, met goed gevolg het praeparatoir examen heeft zfgelegd.Namens de classis voornoemd: Ds. J. SYBRANDY, act.Stiens, 23 April 1913. Classis Breukelen. ...

27 april 1913
De Heraut
Ds. J. SYBRANDY
H. VAN DER LEE
H. TOBER
P. Roos
T. SAP
P. A
LAFEBER
P. v. D. BURG
JAC PIK
Ds. B.v.D. KAMP
229 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De raad der Geref Kerk te Nijmegen verzoekt beleefd aan de ouders of voogden van de jongelingen van Gereformeerden huize, die in den militairen-of burgerstand tijdelijk in onze stad verblijf moeten houden, de namen en adressen te mogen ontvangen bij den voorzitter.Ds. M. F. Visser, St. Ann ...

29 maart 1908
De Heraut
Ds. M. F. Visser
St.
W. VERHOEF NZ.
JAN VAN ZANTEN
T. SAP
h. t.
H. HEIJSTEK
155 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Aan den heer Dr. H. Franssen is op zijn verzoek eervol ontslag verleend als penning meester der Theol. School, onder dankbetuiging voor de goede diensten door hem aan de Kerken bewezen.Tot penningmeester der Theol. School is benoemd de heer Ds. A. M. Donner, te Amersfoort.Namens het ...

8 juli 1906
De Heraut
Ds. A. DE GEUS
P. VAN DER SLUIJS
T. SAP
W. C. v. OEL
S. OKKEMA
W. VEENENDAAL
N. H. KOERS
1450 woorden