Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

1.580 resultaten
Filteren
van 158
1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 11

1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 11

7 binnen genoodigd en vorstelijk onthaald. Kan men zich voorstellen, dat ooit iemand in het Westen terwille van een troep vreemdelingen een bruiloftspartij zou onderbreken en dan daarbij nog niet de minste teleurstelling zou toonen? Na een reis van eenige dagen per kameel kwam men in een gebied, ...

1 januari 1945
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. J. Hekman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk kramer
dr. S.T. Heidema
prof. dr. G.J. Sizoo
416 woorden
1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 12

1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 12

8 voet van oorlog leefden. Sommigen spraken zelfs de hoop uit, dat er maar eens een buitenlandsche mogendheid zou komen om een centraal gezag in te stellen. Daartegenover drong Van der Meulen er steeds op aan, dat de Arabieren, die in Singapore en op Java zulk een groote energie toonen, zelf de h ...

1 januari 1945
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. J. Hekman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk kramer
dr. S.T. Heidema
prof. dr. G.J. Sizoo
448 woorden
1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 13

1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 13

9 Terim : de beide Europeanen, Sayyid AH el-Attas, de kok Salik en enkele Bedoeïnen en soldaten, die Sayyid el-Kaf tot hun beschikking had gesteld. Het eerste gedeelte van den tocht kon per auto worden afgelegd. Het was reeds bijna middernacht toen men in het dorpje es-Som aankwam, waar men gastv ...

1 januari 1945
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. J. Hekman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk kramer
dr. S.T. Heidema
prof. dr. G.J. Sizoo
451 woorden
1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 14

1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 14

lÖ nam een kameel mede, die beladen was met waterzakken. Slechts ccn paar Bedoeïnen waren dapper genoeg om mee te gaan. Volgens de Hadramis is Bir Barhut de toegangspoort tot de hel, tot de plaats waar de zielen van de ongelooy:igen komen. De Bedoeïnen waren overtuigd, dat in deze grot draken en ...

1 januari 1945
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. J. Hekman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk kramer
dr. S.T. Heidema
prof. dr. G.J. Sizoo
450 woorden
1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 15

1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 15

11 tocht van twee uren waren Van der Meulen, Von Wissmann en Sayyid Ali el-Attas teruggekeerd, heel vuil van het stof en druipend van het zweet. Toch waren zij heel blij, dat zij dezen tocht, die nog nooit door iemand was ondernomen, hadden kunnen volbrengen. Zij konden vaststellen, dat Bir Barhu ...

1 januari 1945
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. J. Hekman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk kramer
dr. S.T. Heidema
prof. dr. G.J. Sizoo
453 woorden
1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 16

1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 16

12 gidsen gezorgd worden. En dat gaf veel moeite. Uit vrees voor roovers was niemand bereid mee te gaan naar Nisab. Toch wilden de beide Europeanen hun plan niet opgeven. Tenslotte werd één Bedoeïn gevonden, een simpel stotterend mannetje, Said genaamd, die er in bewilligde als gids mee te gaan t ...

1 januari 1945
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. J. Hekman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk kramer
dr. S.T. Heidema
prof. dr. G.J. Sizoo
457 woorden
1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 17

1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 17

13 De zee werd bereikt. De marS)Chen langs de kust waren al even zwaar als die door de wadi. Een groote moeilijkheid was ook, dat de kameelen zoo uitgeput waren. Maar toch werd het einddoel bereikt. 21 Juni was de laatste dag van de reis, en de vijftiende sinds het vertrek uit Terim. In den namid ...

1 januari 1945
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. J. Hekman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk kramer
dr. S.T. Heidema
prof. dr. G.J. Sizoo
253 woorden
1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 18

1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 18

BOEKBESPREKING.ACTA BIOTHEORETICA. FOLIA BIOTHEORETICA. BIBLIOTHECA BIOTHEORETICA.Bovengenoemde tijdsichriften, in het bezit onzer Vereeniging, zijn door de fa. Brill uitgegeven in opdracht van de in 1935 gestichte Prof. Dr. J. van der Hóeven-Stichting. Deze Stichting, waarvan de le ...

1 januari 1945
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. J. Hekman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk kramer
dr. S.T. Heidema
prof. dr. G.J. Sizoo
304 woorden
1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 19

1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 19

15 nan, Gurwitsch, Uexkiill, v. d. Klaauw, Meyer-Abich, Volterra, Driesch, Schindewolf, Fischer, Ariëns Kappers, Thienemann, Pos, Rashevsky. In de Bibliotheca Biotheoretica, waarvan ook nog slechts 2 aflevevingen verschenen, worden monografische artikelen gepubliceerd over onderdeden die zich lee ...

1 januari 1945
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. J. Hekman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk kramer
dr. S.T. Heidema
prof. dr. G.J. Sizoo
132 woorden
1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 20

1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 20

NOTULEN DER V E R G A D E R I N G , G E H O U D E N O P Z A T E R D A G 22 JANUARI 1944, DES N A M I D D A G S I H UUR, IN H E T H O T E L DES PAYS BAS T E U T R E C H T . Deze vergadering wordt door den voorzitter. Dr. J. F. Reitsma, geopend met gebed en schriftlezing. In een inleidend woord her ...

1 januari 1945
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. J. Hekman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk kramer
dr. S.T. Heidema
prof. dr. G.J. Sizoo
231 woorden
van 158