GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

56 resultaten
Filteren
van 6
Abraham Kuyper Collection
Dr. A. Kuyper in Jezus ontslapen
1920-01-01
Dr. A. Kuyper in Jezus ontslapen - pagina 21

Dr. A. Kuyper in Jezus ontslapen - pagina 21

17morgen kwam, toen 't lied van Mozes, den dienstknecht Gods, en het lied van het Lam vernomen werd. Heel stil, heel zacht voor den mensch werd de band losgemaakt, en ongemerkt schier, in de armen zijner dochter rustend, werd de ziel ontbonden, en ontvlood zij het aardsche huis, om opgenom ...

1 januari 1920
Abraham Kuyper Collection
R. C. Verweijck
355 woorden
Dr. A. Kuyper in Jezus ontslapen - pagina 22

Dr. A. Kuyper in Jezus ontslapen - pagina 22

18schitterenden redenaar en Staatsman, den godvruchtigcn mensch, Groote weemoed, omdat, al heeft God hem een leven geschonken, langer dan volgens de Schriftuurwoorden 's menschen jaren zijn, thans is heengegaan een man, gelijk 't vaderland slechts weinigen kende. Niet dan noode doen wij af ...

1 januari 1920
Abraham Kuyper Collection
R. C. Verweijck
380 woorden
Dr. A. Kuyper in Jezus ontslapen - pagina 23

Dr. A. Kuyper in Jezus ontslapen - pagina 23

19—Calvinistische groep in dat volk meer in 't bijzonder, schonk Hijzelf, God, Die alléén groot is. Hij is in het ,,In memoriam Dr. A. Kuyper", niet vergeten. En in de rede van den Kamervoorzitter, èn in die van den Minister-President klonk, als tusschen de regels door, de erkenning ...

1 januari 1920
Abraham Kuyper Collection
R. C. Verweijck
379 woorden
Dr. A. Kuyper in Jezus ontslapen - pagina 24

Dr. A. Kuyper in Jezus ontslapen - pagina 24

20Jaren zullen verstrijken, voordat de man, die thans ten grave daalt, naar juistheidkan wordengericht. Zijn tijdgenootenmoe-ten dit aan het nageslacht overlaten," Ja, die tijd zal komen, wanneer volkomen onpartijdig de historie schrijven zal de beteekenis van h ...

1 januari 1920
Abraham Kuyper Collection
R. C. Verweijck
295 woorden
Dr. A. Kuyper in Jezus ontslapen - pagina 25

Dr. A. Kuyper in Jezus ontslapen - pagina 25

,Ü < I 2 > <O z > 2 h < o: H.'ïf^.C/3CÜQ^:m YcO O Q ...

1 januari 1920
Abraham Kuyper Collection
R. C. Verweijck
1 woorden
Dr. A. Kuyper in Jezus ontslapen - pagina 26

Dr. A. Kuyper in Jezus ontslapen - pagina 26

22HERDENKINGSSAMENKOMSTEN. Aan den vooravond van den dag waarophet stoffelijk reiskleedden dag der dagen aan den schoot der aarde in bewaring zou worden gegeven, kwamen in 's-Gravenhage, Amsterdam, Rotterdam en tal van andere plaatsen, zelfs in de dorpen, onze Antirevolutiona ...

1 januari 1920
Abraham Kuyper Collection
R. C. Verweijck
359 woorden
Dr. A. Kuyper in Jezus ontslapen - pagina 27

Dr. A. Kuyper in Jezus ontslapen - pagina 27

23Uom 't eeuwig welbehagen. Ja, voorzeker! Calvinist. Maar dan toch onvergankelijke eere. Dus was deze eere de laatste niet. en van gereformeerd, purien vol eerbied Maar grootsch Door U, dooralleenWant Kuyper was——teinschen aard was ze, Oók al werd ...

1 januari 1920
Abraham Kuyper Collection
R. C. Verweijck
320 woorden
Dr. A. Kuyper in Jezus ontslapen - pagina 28

Dr. A. Kuyper in Jezus ontslapen - pagina 28

24Baron van Asbeck en Mr, S. W. B, Graaf van Limburg Stirum, de Ministers Mr, Th, Heemskerk en Dr, J, Th, de Visser, en de oudMinisters Mrs, Loeff en Harte van Tecklenburg, de heer en F, Idenburg, de heer en mevrouw H, Colijn, de Duitsche gezant bij ons Hof, Dr, Rosen, en zijne echtgenoote ...

1 januari 1920
Abraham Kuyper Collection
R. C. Verweijck
430 woorden
Dr. A. Kuyper in Jezus ontslapen - pagina 29

Dr. A. Kuyper in Jezus ontslapen - pagina 29

25berusten in Gods doen, te danken voor wat Hij gaf, te schuilen in Hem en gemoedigd voort te gaan in den weg waarin Hij ons leidt. ...Daarna ging Ds. Ringnalda voor in den gebede. Onder degenen die deze huis-godsdienstoefening bijwoonden waren ook nog Dr. J. G. Scheurer, Dr. H. A. ...

1 januari 1920
Abraham Kuyper Collection
R. C. Verweijck
355 woorden
Dr. A. Kuyper in Jezus ontslapen - pagina 30

Dr. A. Kuyper in Jezus ontslapen - pagina 30

...

1 januari 1920
Abraham Kuyper Collection
R. C. Verweijck
1 woorden
van 6