450 resultaten
Filteren
van 45
I. Naar aanleiding van het onderwijs-debat in de Kamer. - pagina 7

I. Naar aanleiding van het onderwijs-debat in de Kamer. - pagina 7

Nu voerde de geachte afgevaardigde ons terug naar den tijd werkelijk eene machtige partij in den lande die meeningen koesterde; en zei er van: »Als wij vijf en twintig jaren terugblikken, dan zien wij, dat de algemeene opvatting deze was, dat de Staat niets anders is dan eene grjoote politiemacht ...

1 januari 1875
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
435 woorden
De Hollandsche gemeente te London in 1570/1 - pagina 7

De Hollandsche gemeente te London in 1570/1 - pagina 7

,,439hun diplomatischetact tegenover hetde herstelUng der gemeente slaagden.scheiddenzijHof en den Bisschop, werkeUjk in Op grond hunner oude Belijdenisde Gereformeerden weer van de DooperschenAverd door den Bisschop vanEmmanuë ...

1 januari 1870
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
356 woorden
Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 4

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 4

VIIIonze vaderen mijvanprijsvraageengoedgekeurd antwoord inzond dievastetotenniet gelet,mijn levenskeus eerst doorbeslissing.hetwas de hoogleeraar de wagen zou. Diemij op aandrong, dat ik een antwoor ...

1 januari 1916
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
296 woorden
Zijn uitgang te Jerusalem - pagina 8

Zijn uitgang te Jerusalem - pagina 8

rvmeer clan „vrede door het bloed des Kruises", de dorst werd van het vroom gemoed. Wat de rechtvaardigmaking voor God en door God is, leert nog een ieder wel van buiten, maar den,leeren van binnen nauwelijks enkelen meer. En al misduiden we hierin het deugdelijk recht der reactie n ...

1 januari 1912
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
281 woorden
Scolastica II om het zoeken of om het vinden? - pagina 4

Scolastica II om het zoeken of om het vinden? - pagina 4

uwhoogleeraren. Aan den strijd voor een heilig beginhebben we onzes levens kracht verpand. Op het gebied der wetenschap de leugen op te sporen en de dwaling uit haar schuilhoek op te jagen, is onze Van daar, dat na genoten rust het hartstocht. woord om uit te gaan ons weer op de lippen Het ...

1 januari 1900
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
262 woorden
Dictaten dogmatiek. Locus de Providentia, Peccato, Foedere, Christo - pagina 4

Dictaten dogmatiek. Locus de Providentia, Peccato, Foedere, Christo - pagina 4

:Locus DE Providentia. genoemdeklipverzeilden de meeste spiritualistische, eschatologischetweede eenzijdigheid wist de Luthersche dogmatieksecten, aan denietVan de Gereformeerde dogmatiek daarentegen mag beleden, dat ze ook ten opzichte van dit dog ...

1 januari 1910
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
260 woorden
De Christus en de sociale nooden en democratische klippen - pagina 4

De Christus en de sociale nooden en democratische klippen - pagina 4

4nog een weinigwasiknoggeduld geoefend? Toen de aanvaltijdsnaav Pau vertrokken. Ik zat nog machte-niet eensloos opgesloten op de bovenverdieping in de gastvrijevan mijn lieven vriend en broederDethA'^anniem ...

1 januari 1895
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
244 woorden
The Biblical criticism of the present day - pagina 2

The Biblical criticism of the present day - pagina 2

410Biblical Criticism of the PresentDay.[July,considerate judgment but without the least uncertainty, express,—thatthe biblical criticism of the present dayisstructive of the best interests of the church of the livingfor the -reason t ...

1 januari 1904
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
204 woorden
Welke zijn de vooruitzichten voor de Studenten der Vrije Universiteit? - pagina 7

Welke zijn de vooruitzichten voor de Studenten der Vrije Universiteit? - pagina 7

Beide deze denkbeelden tochEenUniversiteitzooverreverkeerdzijnf^edacdit.een residentie der wetenscluippen, en slechtsismedetot de koninklijke fnnctiën der wetenook door mondelinge voordracht en levend contact zich mede te deele ...

1 januari 1882
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
196 woorden
Dictaten dogmatiek. Locus de Salute, Ecclesia, Sacramentis - pagina 3

Dictaten dogmatiek. Locus de Salute, Ecclesia, Sacramentis - pagina 3

;:INHOUDSOPGAVE. LOCUS DE SALUTE. 3Ritschl en de Ritschliaansche Theologie. Ritschls systeem.I.II.CritiekIII.§1.3 .8Ritschls opgang.op10Ritschl.15Introductie. I.Samenhang ...

1 januari 1910
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
189 woorden
van 45